«Ellevill» advokatregning ble ikke godkjent av dommeren

I rettssaken mot den tidligere styrelederen ved Kleven ble salæret krympet med millionbeløp.

Advokatene til Tomislav Debeljak.
Advokatene til Tomislav Debeljak.Foto: Arvid Steen
Det er den villeste og mest absurde advokatregningen jeg har sett. Er dere seriøse? Dette er ellevilt, sa konkursboets advokat Bjørn Åge Hamre fra Simonsen Vogt Wiig, da forsvarerne til eks-styreformann Tomislav Debeljak la fram sine utgifter med saken for to uker siden.

Konkursboet la fram en regning på litt over to millioner kroner for 734 timers arbeid. Denne regningen ble godkjent.

Men den «elleville regningen», eller salæret som det formelt heter, fra forsvarerne ble kraftig justert ned.

Høy pris for noen måneders jobb

I går falt dommen i rettssaken der forsvarerne vant sammen med eks-styreformann Tomislav Debeljak.

Dommeren i rettssaken, Gard-Håvard Røren Sem-Onarheim, mener at salæret til advokatene Daniel Herde fra Deloitte og Tryg Forsikrings advokat Karl Rosén fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS var altfor høyt.

I utgangspunktet ville de to forsvarerne, med hjelpere, ha 14,8 millioner kroner for drøyt tre måneders jobb. Begge to opererer med timepriser fra litt over 4000 kroner til nesten 5000 kroner for sin jobb med å forsvare Debeljak.

Tryg var part i rettssaken siden Debeljak var styreforsikret gjennom dem.

Ingen komplisert sak

I dommen står det svart på hvitt at saken ikke var blant de mest kompliserte innen jussfaget. Og at timeprisen var altfor høy:

«Retten mener at de samlede kostnadene er for høye for begge de saksøktes del, og at kravene overstiger det som innenfor et romslig skjønn kan anses nødvendig og rimelig å kreve av saksøker. Ved den skjønnsmessige vurderingen av hva som anses rimelig og nødvendig, har retten – i tillegg til de momentene som er nevnt over – lagt vekt på at saken ikke har reist spørsmål av særlig komplisert art.
Retten setter det samlede advokatsalæret til fem millioner kroner inklusiv merverdiavgift for advokat Herde, og fire millioner kroner inklusiv merverdiavgift for advokat Rosén.»

Frikjennelsen av Debeljak er ikke rettskraftig. Konkursboets advokater har en måned på seg på å levere anke.

Men sjansene er trolig små for at boets advokater begir seg inn på en ny runde etter en omfattende dom til fordel for eks-styreleder Tomislav Debeljak, etter det Kystens Næringsliv erfarer.

(Copyright)

Du vil vel ikke gå glipp av noe?

Kystens Næringsliv har nyhetsbrev. Redaksjonssjef Arvid Steen oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.
Meld deg på nyhetsbrevet
Publisert 1. December 2023, kl. 11.54Oppdatert 2. December 2023, kl. 17.35