– Et lykkelig skip er et skip hvor folk har det kjekt sammen, sier Odfjells første kvinnelige kaptein

Lise Henriksen sine første tur som kaptein om bord på kjemikalietankskipet Bow Sky er også en første for Odfjell-rederiet: 36-åringen er selskapets første kvinnelige kaptein i deep sea-segmentet.

Lise Henriksen er Odfjells første kvinnelige kaptein i kjemikalieflåten.
Lise Henriksen er Odfjells første kvinnelige kaptein i kjemikalieflåten.Foto: Odfjell

Som så mange andre sjøfolk som ender i utenriksfart, var det heller ikke plan A for Henriksen. Selv om interessen for havet og fiskeriene hadde preget oppveksten, var det først etter nautikkstudier og fartstid som fisker at tankene om å komme seg ut på fjerne hav meldte seg for henne.

Fikk skolebesøk

Det kan blant annet tilskrives Odfjell-konsernets skolebesøk, som sammen med erfaringene til klassekamerater, lå i bevisstheten. I 2010 tok hun kontakt med Odfjell, og endte som dekk-kadett på et av selskapets 70 skip, den 183 meter lange kjemikalietankeren Bow Chain.

Siden har hun holdt seg i Odfjell-rederiet, og lovpriser den kanskje noe spesielle arbeidshverdagen i langfartflåten. Det innebærer turnuser med ni uker utpå, og ni uker på land.

– På skipet må mannskapet jobbe lange skift for å sørge for at alt går på skinner. Det er imidlertid verd det fordi jeg får oppleve mye og se verden sammen med mine kolleger om bord, sier den nyutnevnte kapteinen i en pressemelding fra Odfjell.

Lise Henriksen trives med lange skift og muligheter i rederiet.Foto: Odfjell

Mobbing og me too

Maritim bransje har lenge slitt både med dårlig rykte som mannsbastion, med bare 16 prosent kvinner i rederiene. Nylige tall viser at andelen kvinner i verftsstyrene er for lav til å tilfredsstille nye krav. Kun 8 av 89 styremedlemmer var kvinner ved 17 av de største skipsverftene i Norge.

– Ingen quick fix, sa NHH-professor Sissel Jensen til Kystens næringsliv.

Hun mener at det er vel så viktig for næringslivet å sikre at kvinner blir med i karriereløpet i selskapene fremover som at det blir flere kvinner i styrene. I 2021 lanserte regjeringen vyer om å få flere kvinner til å velge en fremtid som sjøfolk. Siden den tid har det vært avdekket flere mobbesaker og me too-saker, ikke minst blant mannskap i fiskeflåten.

En undersøkelse om maritim sikkerhet fortalte 27 prosent av sjøfolkene at de hadde blitt utsatt for mobbing. To prosent av de sjøansatte hadde opplevd seksuell trakassering det siste året. Blant de 400 kvinnene som var blitt intervjuet, lå dette tallet på 15 prosent.

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.Foto: Aleksander Nordahl

– Vi trenger flere kvinner i maritime yrker, og da må de oppleve samme respekt og trygghet som sine mannlige kollegaer, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide den gangen.

Må se på barrierene

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sa dette under en tale under et NHO- og Redningsselskapet-arrangement:

– Skal vi lykkes med å få enda flere kvinner inn i maritim næring, må vi se på hvilke barrierer kvinner møter på jobben. Det gjelder arbeidsvilkår og betingelser, noe så selvfølgelig som tilpasning av klær og utstyr, holdninger, kultur og trakassering.

Flere rederier har vedtatt planer for å få inn en høyere andel av kvinner i egne rekker. Trøndelagsrederiet Frøy, som retter seg mot bulk og havbruk, er et av disse.

– Vi ønsker at både kvinner og menn skal være en del av næringen vår. Skal vi få bedre mangfold og kjønnsbalanse, så må det skje i alle lag i organisasjonen. Det er utrolig viktig at når vi rekrutterer nye folk at vi har fokus på å rekruttere inn jenter i starten av karrieren. Vi er bevisst på dette, og jobber kontinuerlig med å skape en bedre kjønnsbalanse i organisasjonen, sier Tonje Foss, administrerende direktør i Frøy på egne hjemmesider.

Odfjells kjemikalietanker Bow Chain.Foto: Odfjell

Kvinner utgjør tre prosent

Ti fartøy og 13 år senere er det Henriksen som tar avgjørelsen på broen på Bow Sky. Det har ikke vært en selvfølge i et tungt mannsdominert yrke. Internasjonalt utgjør kvinner bare tre prosent av sjøfolkene. Tilsvarende norske tall er på syv prosent, altså mindre enn én av ti. Maritim industri er tett forbundet med rederiene, ikke mins med rekruttering til land. I 2020 utgjorde kvinneandelen i den norske, maritime industrien 15 prosent, viser en medlemsundersøkelse fra Norges rederiforbund.

– Jeg tror utnevnelsen min viser at næringen er på rett spor, og selvfølgelig er det stor stas å bli anerkjent for arbeidet sitt. Men rent personlig må jeg innrømme at jeg kunne klart meg uten all oppmerksomheten, sier hun.

Selv er hun engasjert i spørsmålet rundt rekruttering av kvinner inn i det mannsdominerte miljøet. Ukene på land blir blant annet brukt til å undervise i nautikk og kjemikalietransport på universitetsnivå. Her har hun merket seg at kvinneandelen er stigende.

Mannskap om bord på et av rederiets mange fartøy.Foto: Odfjell

11 av 25 er kvinner

Det er den også i Odfjell, heter det fra selskapet. Blant selskapets rundt 1650 sjøfolk er bare 27 kvinner. Årets gruppe av traineer og kadetter teller imidlertid 11 kvinner av 25 ungdommer.

– Lise sin historie er en inspirasjon for oss alle, men kanskje spesielt for kvinner i maritim næring. Vi ser fram til å ønske flere kvinner velkommen om bord i ulike roller i årene som kommer. Lise er den første av mange, sier administrerende direktør Harald Fotland i Odfjell.

Harald Fotland.Foto: Odfjell

Selv setter kapteinen pris på samholdet og de faglige utfordringene om bord. Hun brenner også for å styrke det sosiale om bord i de lange periodene på havet.

– Å arrangere aktiviteter som imøtekommer mannskapets forskjellige interesser bidrar til et fornøyd og mer sammensveiset team. Et lykkelig skip er et skip hvor folk har det kjekt sammen, mener hun.

(Copyright)
Publisert 14. July 2023, kl. 10.51Oppdatert 24. January 2024, kl. 09.22