– Maritim næring vil bidra til å styrke norsk forsvarsevne

– Regjeringen har i dag vist at den tar sikkerhetssituasjonen på alvor, gjennom å varsle store investeringer i Forsvaret og en særlig styrkning av Sjøforsvaret, daglig leder i Maritimt Forum.

John Anders Lindtveit Røse. Daglig leder i Maritimt Forum.
John Anders Lindtveit Røse. Daglig leder i Maritimt Forum.Foto: Gabrielle Gjerdset

- Den norske maritime klyngen står klar med verdensledende kompetanse og kapasiteter til å bygge og utruste nye standardiserte forsvarsfartøy, sier daglig leder i Maritimt Forum, John Anders Lindtveit Røse i en pressemelding.

Her får du oversikten over det store forsvarsløftet som ble lagt fram i dag:

– Det er gledelig at regjeringen styrker Sjøforsvaret vesentlig i langtidsplanen, og nå også setter i gang bygging av standardfartøy. Å sørge for at disse skipene bygges i Norge vil gi en rekke positive effekter. Det vil både styrke forsvarsevnen på vårt viktigste strategiske område, samt sikre aktivitet og ivaretakelse av kritisk infrastruktur i Norge, sier han.

Nå bør det satses i Norge

I tillegg vil det kunne gi store eksportmuligheter til andre NATO-land som også skal erstatte deler av sin flåte framover, forteller Røse.

Han understreker viktigheten av at skipene må bygges i Norge med størst mulig norsk innhold, og ser med glede at regjeringen legger fram en Nasjonal skipsbyggingsstrategi.

– Norge har en komplett verdensledende maritim klynge, som setter oss i stand til å både kunne bygge, utruste, vedlikeholde og drive forsvarsfartøyene Norge og NATO trenger. De neste årene skal deler av fartøyene skiftes ut, og for at dette ikke medfører en midlertidig svekkelse av Sjøforsvaret er det er avgjørende at regjeringen kommer raskt i gang med byggingen av disse fartøyene, sier Røse.

Spiller en viktig rolle

Med dagens framlegging av "Langtidsplanen for forsvaret", har regjeringen igjen understreket maritim nærings viktige rolle i forsvaret av Norge, mener han.

– Med Finland og Sveriges inntreden i NATO blir Norge et svært viktig transittland. Så å si alt av forsvarsmateriell fra våre allierte kommer sjøveien, og da sier det seg selv hvilken sentral rolle den maritime infrastrukturen har for forsvarsevnen til Norge og våre naboland, sier Røse.

I tillegg stiller norske redere og sjøfolk sine skip og kompetanse til rådighet for norske myndigheter når det anmodes om dette.

– Den sivile skipsfarten er en enorm beredskapsressurs både for Norge og for våre allierte. At Norge er en av verdens fremste maritime nasjoner er en unik styrke for Norge inn i NATO, der vi som nasjon kan by på kritiske kapasiteter for å styrke NATOs sjøforsvar. Dette vet vi at settes høyt hos våre allierte, sier lederen av Maritimt Forum

(Copyright)
Publisert 5. April 2024, kl. 10.43Oppdatert 5. April 2024, kl. 11.09