– Noe er på gang, ja, er verftssjef Anders Straumsheims korte kommentar når Kystens Næringsliv spør om oppstartsplanene ved verftet.

Administrerende direktør Anders Straumsheim ved Fosen Yard. Foto: Rune Ytreberg

Det var i januar at hjørnestensbedriften måtte melde oppbud med en gjeld på drøyt 100 millioner kroner.

Noen hindre

Mye usikkerhet har samtidig knyttet seg til stående ordrereserve. I november i fjor kunne nemlig Kystens Næringsliv fortelle om ny kontrakt med Aqua Seawork på en 28 meters hybrid arbeidsbåt, i tillegg til store oppdrag med fergeombygginger.

Straumsheim legger til:

– Det er fremdeles noen hindre som må overkommes for at totalen skal falle på plass.

Fosen Yard dro med seg et underskudd på hele 80 millioner gjennom 2021 og 2022. Da konkursbegjæringen i januar 2024 var et faktum var samlet gjeld på over 100 millioner kroner.

Nå er det bevegelse både på verftsområdet, men også utenfor. Sunnmørsposten forteller at Røkkes lystforskningsskip «Rev Ocean» er på vei nordover til Fosen Yard.

Grunnen skal være manglende tørrdokkapasitet ved Vard Søviknes i Ålesund, som nå gir arbeidet med å forlenge yachten videre til verftet på Rissa.

Håper alle kommer tilbake

Hovedtillitsvalgt Øyvind Kimo bekrefter det Straumsheim sier.

– Det er en oppstart, ja. Mer kan jeg ikke si.

Øyvind Kimo er hovedtillitsvalgt Fosen Yard. Foto: Privat

Den tillitsvalgte sier at det ennå er usikkert hvor mange av de 132 tidligere ansatte som eventuelt kommer i jobb igjen ved verftet.

– Alt er ikke 100 prosent avklart med mengde folk, og jeg skal i møter med ledelsen senere. Det er ikke sikkert alle kommer tilbake på én gang, men kanskje over flere prosjekter fremover. Jeg håper selvfølgelig på alle.


– Sist vi snakket med deg var du redd for at ansatte skulle finne seg annet arbeid i påvente av en ny oppstart?

– Jeg vet om et fåtall som har funnet seg ny arbeidsgiver. Men det er forståelig, og det er gjerne de som satt verst i det eller som hadde lang reisevei fra før.

– De fleste har altså hatt is i magen for videre drift?

– Det virker slik.

Da Kystens Næringsliv snakket med verftsleder Straumsheim etter konkursen, fortalte han om en robust arbeidsstokk.

– Flere har vært her i flere tiår. De er vant med svingninger i denne næringen. Både de og vi håper at det kan la seg gjøre å komme i gang igjen på litt sikt, sier Straumsheim.

Hjørnestensbedrift i Rissa

Fosen Yard ligger i tettstedet Rissa, som har drøyt 6600 av Indre Fosens 10.000 innbyggere.

Oskar Andre Småvik er ordfører i Indre Fosen kommune. Foto: Høyre

Indre Fosen-ordfører Oskar Andre Småvik sier til Kystens Næringsliv at han så langt ikke sitter på detaljer om hva som skjer ved verftet.

– Hvis det kommer i gang, er dette svært positivt for Indre Fosen, for verftet og for underleverandørene lokalt. Verftet har veldig høy interesse for oss som kommune.