«Norsk» gigant kjøper seg markedsandeler for 1,74 milliarder

Til den prisen får Gard 50 nye ansatte, kontor i Danmark, og ledende rolle i fornybarmarkedet.

Rolf Thore Roppestad, CEO, Gard. He was participating in the 2022 Global Maritime Forum in New York.
Rolf Thore Roppestad, CEO, Gard. He was participating in the 2022 Global Maritime Forum in New York.Foto: GMF

Det Bermuda-registrerte sjøforsikringsselskapet Gard – med hovedkontor i Arendal – har inngått avtale om å kjøpe Codans globale marine- og energiportefølje fra danske Alm. Brand Group.

Codan, som er en del av Alm. Brand gruppen, har en ledende rolle innen forsikring av blant annet offshore vind, heter det i en pressemelding fra Gard.

730 ansatte

Oppkjøpet innebærer en betydelig styrking av Gards posisjon innen fornybar energi og det marine kaskomarkedet. Gard er fra før et globalt ledende sjøforsikringsselskap med ansvarsforsikring (P&I), marin- og energiforsikring som spesialiteter.

Det medfører samtidig etablering av et nytt kontor i Danmark.

Med dette får Gard 50 nye ansatte fra Codan, alle spesialister innen marine- og energiforsikring. Gards globale tilstedeværelse utvides dermed til 14 kontorer, og antall ansatte øker til over 730.

Administrerende direktør i Gard, Rolf Thore Roppestad, uttrykker stor tilfredshet med avtalen. Han peker på at oppkjøpet ikke bare styrker selskapets kapasitet innen fornybar energi, men også gir en enda sterkere posisjon i det tradisjonelle kaskomarkedet. Det nye kontoret i Danmark vil også gjøre det mulig for Gard å tilby bedre service til både eksisterende og nye kunder i regionen.

God match

– Vi er glade for å kunne støtte opp om videre utvikling maritim næring og fornybar energi, både i Skandinavia og i verden for øvrig, sier Roppestad.

Oppkjøpet vil også gi økonomiske fordeler for Gard.

– Det vi overtar er en portefølje som i stor grad er komplementær til eksisterende forretning – den er rett og slett en god match. Dette bidrar til diversifisering og risikospredning, noe som er helt avgjørende innenfor vår bransje, sier Roppestad.

Oppkjøpet forventes å øke Gards totale premieinntekter med omtrent 15 prosent.

Transaksjonen er betinget av godkjenning fra regulerende myndigheter i både Danmark og Norge, og forventes å bli fullført i begynnelsen av 2025. Prisen for oppkjøpet er satt til 1,74 milliarder kroner, som tilsvarer omtrent 11 prosent av Gards totale egenkapital.

(Copyright)
Publisert 2. July 2024, kl. 07.32Oppdatert 2. July 2024, kl. 07.32