– Norske eiere blir kalt bendelormer og snyltere, utenlandske eiere hylles som rockestjerner

Verftsnestor Gunvor Ulstein i Ulsmo AS langer ut mot omtalen av norske eiere og norsk kapital i det offentlige ordskiftet.

Gunvor Ulstein, styreleder i Ulsmo AS.
Gunvor Ulstein, styreleder i Ulsmo AS.Foto: Per Thrana

– Norske, private eiere som prøver å skape arbeidsplasser blir kalt for bendelormer, snyltere og det som verre er. Vi blir fortalt at vi kan ryke og reise. Når utenlandske eiere som Elon Musk kommer til Norge, blir de hyllet som rockestjerner. Vi må begynne å snakke på en annen måte om norske eiere, sier Ulstein.

– Debatten må roes ned

Det var under Kystens Næringslivs webinar onsdag at Ulstein kom med denne bredsiden.

Du kan se hele webinaret i bunnen av denne saken.

Under tittelen «Hvordan skal maritim næring lykkes i fremtiden» diskuterte Ulstein sammen med administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet og konserndirektør Even Aas i Kongsberg Gruppen utfordringer og fremtidsmuligheter i næringen.

Norske skipsverft ble en sentral del av debatten, og Ulstein fikk støtte fra Harald Solberg når det gjelder omtale og behandling av norsk eierskap.

– Retorikken må roes kraftig ned. Her trengs det nærmest en samling i bånn for å bygge opp igjen omtalen av norsk verdiskapende kapital. Den er helt avgjørende for utviklingen langs kysten. I en urolig og komplisert verden er det større behov enn noen gang for å bevare norsk privat kapital og arbeidsplasser i Norge, sier Solberg.

– Tar ut store verdier

Gunvor Ulstein trekker frem verftsnæringens plass som innovasjonsskapende arena i det grønne skiftet når hun påpeker hvor viktig norske bedrifter og norsk eierskap er i forhold til fremtidig verdiskaping.

– Hos oss får utstyrsleverandører testet ut ny teknologi. Slik kan de gjøre seg i stand til å eksportere produkter og tjenester til utlandet. Vi må bygge videre på denne modellen også i fremtiden, sier hun.

Konfrontert med spørsmål om hvorvidt det er sånn at norske eiere ikke ønsker å bidra til fellesskapet i form av å betale skatter og avgifter, er Ulstein tydelig i tilbakemeldingen.

– Det er ikke sånn at vi ikke vil bidra. Vi tar allerede i dag store verdier ut av selskapene våre for å betale skatt. Jeg kjenner meg ikke igjen når vi omtales som snyltere, sier Ulstein.

CO2-avgift

Even Aas uttrykker også bekymring for posisjonen til en norsk verftsnæring som har slitt med lønnsomheten.

– Jeg har vært utrolig for verftene over tid. Her må vi få til stabile rammebetingelser og løsninger, sier han.

Både Harald Solberg og Gunvor Ulstein mener at en CO2-avgift der forurenser betaler og et CO2-fond der midler kan kanaliseres tilbake til næringen vil være et virkemiddel som fungerer.

– Med en CO2-avgift internasjonalt der man må betale for utslipp av klimagasser, ville vi hatt nok penger til å finansiere det grønne skiftet, sier Solberg.

– Og så må myndighetene være med på å skape et marked. Det ble brukt 12–13 milliarder kroner på støtteordninger for å sørge for at nordmenn gikk fra fossile biler til elbiler. Vi har hatt en Enova-ordning for batteristøtte til fartøy som har hjulpet mye. Men nå er denne kuttet, det er ikke bra. En slik støtteordningen kunne blant annet bidratt til batteridrift i den store offshoreflåten vår i Nordsjøen. Norsk verft er klare til å innovere. sier Ulstein.

– Trenger klyngen

Harald Solberg påpeker også at det nærmest har vært byggepause blant offshorerederiene etter den store oljenedturen fra 2014 og fremover. Han mener dette har bidratt til en vanskelig situasjon for verftene.

Nå er det begynt å løsne igjen i et marked der rederiene opplever stadig høyere rater som følge av høy aktivitet både på olje og gass og havvind.

– Vi er avhengig av å beholde den norske klyngen slik den er i dag, sier Solberg.

Her kan du se første utgave av webinaret Kystpulsen:

(Copyright)
Publisert 22. June 2023, kl. 04.24Oppdatert 18. July 2023, kl. 07.11