– Norske sjøfolk skal ikke bli utkonkurrert på hjemmebane

Regjeringen ønsker at de som jobber på sjøen skal ha gode lønnsvilkår. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss har lagt fram et nytt lovforslag.

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.
Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.Foto: Anders Furuset

– Vi skal ha et rettferdig og anstendig arbeidsliv i Norge, det må også gjelde i havområdene våre. Helt siden regjeringen tiltrådte har vi jobbet med å få på plass en lov som skal forhindre at skjer sosial dumping i norsk farvann og sikre at norske redere som bruker norske sjøfolk ikke blir utkonkurrert på hjemmebane, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) i en pressemelding.

Du vil vel ikke gå glipp av noe?

Kystens Næringsliv har nyhetsbrev. Redaksjonssjef Arvid Steen oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.
Meld deg på nyhetsbrevet

Veien mot rettferdige konkurransevilkår på norskekysten har vært lang, men nå nærmer vi oss en endelig lov, forteller hun videre i meldingen.

– Nærings- og fiskeridepartementet foreslår en utvidelse av allmenngjøringslovens virkeområdet til å omfatte innenriks skipsfart. Det foreslås også endringer sektorlovene, som vil gjøre det mulig å stille krav til rettighetshavere om at de må sørge for at arbeidstakere om bord på skipene får norsk lønn. Forslaget sendes på seks ukers høring, sier Siversten Næss.

Bakgrunn om lovforslaget

Norge stiller i dag få krav til lønns- og arbeidsvilkår om bord på utenlandske skip i norske farvann og på norsk sokkel.

For ansatte på utenlandske skip gjelder derfor i hovedsak flaggstatens regler med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår. Dette betyr at sjøfolk på skip som seiler i norske farvann og norsk sokkel har ulik lønn for likt arbeid.

Arbeidet med et nytt lovforslag om å innføre et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel var et av de første prosjektene regjeringen satte i gang.

Et lovforslag ble første gang sendt på høring i 2022.

På bakgrunn av innspillene som kom inn er det foretatt to større endringer i forslaget som nå er sendt på høring, men en høringsfrist på 6 uker.

(Copyright)
Publisert 2. May 2024, kl. 10.49Oppdatert 2. May 2024, kl. 10.56