I 1879 ble GC Rieber stiftet. Siden gang har det vært mange store nyvinninger. Nå står en ny storsatsing for døren.

– Noen vil nok hevde at vår satsing på spesialiserte havvindfartøy er risikabel, men i GC Rieber tenker vi det motsatte. Vi har lang erfaring med å eie og operere serviceskip for havvindparker, sier Einar Ytredal til Kystens Næringsliv.

Administrerende direktør i GC Rieber Shipping understreker også at ved å investere i havvindskip vil selskapet bidra til bærekraftig energiforsyning og samtidig sikre lønnsomhet i rederiet.

Og ikke minst:

– Vi har alltid hatt en lang horisont på våre investeringer, understreker han.

SOVer ikke i timen

Konsernsjef i GC Rieber og styreformann i GC Riber Shipping, Jan Roger Bjerkestrand og administrerende direktør i sistnevnte selskap, Einar Ytredal, har så vidt startet reisen hvor selskapet har ambisjoner om å bli store på havvind servicefartøy (SOV).

Det er nok denne satsingen noen vil kalle et sjansespill. Akkurat nå er markedet umodent. Men det kommer vi tilbake til litt lenger nede i artikkelen.

Kystens Næringsliv møtte Jan Roger Bjerkestrand og Einar Ytredal.

De har begge satt seg godt til rette på møterommet i selskapets hovedkontor i Bergen. Herfra får de det travelt de neste årene med å bygge opp en helt ny havvindsatsing for konsernet.

Hentet hjem etter 25 år

Forrige uke ble det klart at GC Rieber Shipping igjen blir et heleid datterselskap i GC Rieber Gruppen, etter 25 år på børs.

– Tiden var inne. Vi er inne i en fase der det ikke er riktig å tenke kvartal for kvartal. Vi skal tenke langsiktig og gradvis bygge oss opp til å bli store på havvind servicefartøy, sier administrerende direktør Bjerkestrand til Kystens Næringsliv.

I stedet for børsinvestorer, er det nå GC Rieber Gruppen som går inn for å løfte satsingen til shippingselskapet. Som økonom smerter det ham litt. Han legger til med et skjevt smil:

– Det blir uvant å ha noen år nå med ingen topplinje, samtidig som vi gjør store investeringer i Windkeeper-satsingen.

Inntekter først om to år

For det er ikke til å stikke under stol at byggingen av to Windkeeper-skip, med samlet investeringsramme på over én milliard kroner, er den store testen for GC Rieber Shipping.

Men både GC Rieber Shipping-sjef, Ytredal og Bjerkestrand har klokkertro på investeringen.

Lommeboken til styreleder Jan Roger Bjerkestrand er ikke bunnløs

Einar Ytredal

– Vi er et rederi med lang historie. Vår første gangveioperasjon var allerede i 2009. Windkeeper-designen er utviklet basert på læringen fra å operere i fornybarsegmentet over mange år. Inntekter fra Windkeeper-satsingen kommer først i 2025 når de to skipene leveres, sier de to.

Internasjonalt marked

De to GC Rieber-sjefene er skjønt enige om at det ikke ser ut til at det blir havvindparker av betydning på norsk sokkel de første årene.

Einar Ytredal, administrerende direktør i GC Rieber Shipping (t.v.) og Jan Roger Bjerkestrand, styreleder i selskapet ser for seg noen år med store utgifter, før inntektene på havvind-fartøyene de har under produksjon nå vil lønne seg. Foto: Arvid Steen

Det bergenske rederiet sikter seg derfor inn mot store kontrakter i Tyskland og i Storbritannia.

– Etterspørselen etter serviceskip til havvindsektoren er stor, og er forventet å vokse i takt med utbygging av havvindparker internasjonalt. For å møte etterspørselen er det flere rederier som har satt i gang nybygging, sier Ytredal.

Ytredal har imidlertid stor tro på at behovet for havvindskip vil holde tritt med nybyggingen.

Han understreker at det er stor politisk vilje til å nå klimamålene, og at havvind er en del av løsningen. Havvindparker vil kreve skip både til installasjon, drift og vedlikehold, forteller han.

Kundejakten er begynt

WindKeeper er et innovativt serviceskip basert på metodikk og design fra såkalt Small Water Area Twin Hull (SWATH).

SOV bestilt av GC Rieber Shipping fra det tyrkiske verftet Cemre. levering i starten av 2025. Foto: GC Rieber Shipping

Designen gir stabilitet og et utvidet værvindu, ultralavt drivstofforbruk og mulighet for helelektrisk drift i felt.

– Vi har allerede så smått begynt jakten etter kunder som kan drifte skipene på lengre kontrakter. Vi ser også fordeler med en større satsing, og har klare ambisjoner om å bygge flere skip. Vi ser på miljøvennlige skip som kan betjene både vind- og olje- og gassmarkedet, sier Ytredal.

Han forteller videre at sjansene er store for at det blir flere havvindfartøy. Men det er trolig ikke snakk om å sette i gang ytterligere nybygg før de har sikret seg kontrakt på det første fartøyet som leveres i starten av 2025.

– Vi tar ett steg av gangen. Innad i selskapet håper vi på en flåte på 10 miljøvennlige fartøy, men det vil ta noen år, sier Ytredal.

Søker partnere

Ytredal forteller også at selv om GC Rieber nå har tatt eierskapet i shippingselskapet tilbake, er man avhengig av eksterne partnere for å bygge seg opp som rederi.

– Lommeboken til Jan Roger Bjerkestrand er ikke bunnløs, smiler han. Vi er ute i markedet og leter etter partnere for å bygge oss opp. Det kan være andre rederier, finansielle institusjoner eller andre som det er naturlig å samarbeide med. Slik har vi i GC Rieber jobbet i mange år, og det er helt vanlig for oss, sier Ytredal.

I dag er det mange mindre rederier som satser på havvindfartøy. Kystens næringsliv erfarer at det i skrivende sund er 35 fartøy under utførelse, mens 35 er under planlegging.

Åpner opp for samarbeid med norske verft

GC Riebers to Windkeeper-fartøy bygges på et verft i Tyrkia, men med betydelig norsk innhold i form av teknologi- og utstyrsleveranser fra norske bedrifter. Designen på fartøyet har GC Rieber Shipping selv utarbeidet.

Ytredal utelukker ikke at framtidige nybygg fra selskapet bygges i Norge.

– Jeg håper det. Norske verft er blant de beste i verden, sier han.

Du vil vel ikke gå glipp av noe?
Kystens Næringsliv har nyhetsbrev. Redaksjonssjef Arvid Steen oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.