– Uregulerte arbeidsforhold har hindret en del unge i å satse på en maritim karriere

Stian Grøthe hyller regjeringen for å fremme lovforslag om norske lønns- og arbeidsforhold for sjøfolk i norsk farvann.

Stian Grøthe, direktør for politikk og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund.
Stian Grøthe, direktør for politikk og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund.Foto: Tri Nguyen Dinh, Maritim Logg

– Dette er en sak vi har jobbet med lenge og fått drevet frem. Det vi har sett, er at mange unge har vegret seg for å satse på en karriere til sjøs. Mens arbeidsplasser på land har tryggheten som norsk regelverk gir, har dette mangler på en del områder i sjøfarten, sier Grøthe, som er direktør for politikk og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund.

– Riktig med skille

Regjeringen har nå et lovforslag på høring der man foreslår å innføre krav om norske lønns- og arbeidsforhold for alle fartøy som seiler innenfor den norske territorialgrensen.

For cruisenæringen er det foreslått en egen klausul: Kravet skal kun gjelde fartøy som i løpet av Norges-seilasen oppholder seg innenfor grensen i 50 prosent av tiden eller mer.

– Jeg tenker det er riktig å gjøre en avgrensning mellom norske og utenlandske aktører. Aktivitet som hovedsakelig skjer i norsk farvann må reguleres av norsk regelverk. Det som har hovedtyngden utenlands, må reguleres av internasjonalt regelverk. Så får vi heller diskutere om det er 40, 50 eller 60 prosent av tiden som er rett, men vi ønsker det selvsagt så strengt som mulig og hensiktsmessig. Her regner jeg med at regjeringen gjør en avveining etter å ha gått gjennom alle innspillene, sier Grøthe.

– Trusselbilde

Hurtigruten vil fjerne 50 prosentregelen, fordi de mener det er enkelt for utenlandske aktører å omgå denne klausulen og dermed opererer med lave lønninger – med påfølgende konkurransevridning som resultat.
Organisasjonen Cruise Lines International Association (CLIA), som representerer 95 prosent av all utenlandsk cruiseaktivitet i Norge, mener norske arbeids- og lønnsvilkår vil føre til at utenlandske cruiseaktører styrer unna norske reisemål, spesielt i Nord-Norge.

– Dette har jeg liten tro på. Nordnorske destinasjoner er noen av de mest attraktive i cruisemarkedet. Vi må våge å stole på Norges verdi som reisemål. At cruiseaktører tegner opp et stort trusselbilde når det innføres reguleringer, er ikke noe nytt. Dette skjedde også da Canada innførte økte avgifter i form av den såkalte tax-tax, påpeker Grøthe.

– Den gang uttalte de store cruiseaktørene at det ville bli slutt på anløp på østkysten fra Seattle og nordover. Nå er dette markedet mer populært enn noen gang før.

Viktig for fremtiden

Sjømannsforbundets mål er at norske sjøfolk skal kunne konkurrere på kvalitet og kompetanse i forhold til jobber i norsk farvann, ikke på pris sammenlignet med utenlandsk arbeidskraft underlagt andre lover og regler.

– Norske sjøfolk er veldig flinke. I en slik konkurranse hevder vi oss godt. Da vil vi også få økt rekruttering og flere norske sjøfolk, mener Grøthe.

Etter hans syn er forslaget til ny lovregulering en nødvendighet når man ser på hvilke målsetning Norge har satt for arbeidsplasser og maritim utvikling.

– Både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre har sagt at vi skal skape 10.000 nye arbeidsplasser knyttet til havnæringene. Da må disse arbeidsplassene ha en innramming som står i stil med målsetningen. Alternativet er ille, sier Grøthe.

– Tenk om vi får en utvikling på havvind og andre satsinger langs kyst og på sokkel der utenlandske lønns- og arbeidsforhold blir standarden. Det vil skape en fremtid der norske arbeidstakere ikke har mulighet til å konkurrere om jobbene. På bakgrunn av dette mener jeg lovforslaget både er naturlig, nødvendig og fremtidsrettet.

Kystens Næringsliv har bedt Nærings- og fiskeridepartementet om en kommentar til det nye lovforslaget, foreløpig uten å få svar.

(Copyright)
Publisert 18. January 2023, kl. 04.28Oppdatert 18. January 2023, kl. 04.28