– Vi er opptatt av at klyngeprogrammet skal være et effektivt og godt virkemiddel som støtter utviklingen av næringsklynger i hele landet, og vil vurdere hvor mange næringsklynger som får støtte som en del av utviklingen av klyngeprogrammet, sier Anne Marit Bjørnflaten, som er statssekretær for næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Tydelig kritikk

Administrerende direktør Owe Hagesæther i GCE Ocean Technology, som selv er medlem i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, mener støtteordninger på en del områder fungerer for dårlig og bør endres.

Kystens Næringsliv har bedt departementet svare på kritikken om at klyngene er for små og mange slik at hver enkelt får for lite støtte til å gjøre jobben som trengs, at tidsavgrenset støtte kan føre til manglende kontinuitet, samt at staten fører en lite aktiv næringspolitikk og mangler en klar strategi for hvordan klyngene skal utvikles.

Mer prosjektstøtte

I tillegg til å tilbakevise påstanden om passiv klyngepolitikk, viser Bjørnflaten til at den tidsavgrensede støtten har sin naturlige forklaring – og at myndighetene har innført kompenserende tiltak.

– Mer av støtten i klyngeprogrammet har gått fra å støtte drift til å støtte prosjekter, blant annet fordi statsstøtteregelverket stiller krav til at støtteperioden er avgrenset i tid. Dette kravet er tydelig nedfelt i programmet nettopp for å sikre forutsigbarhet og sørge for at klyngene kan planlegge for annen finansiering fra en tidlig fase, sier hun.

Alternativet med fast finansiering slik Norwegian Energy Partners har, ønsker statssekretæren ikke å kommentere spesielt.

Bjørnflaten viser til at næringsklynger først og fremst er et resultat av ulike strategiske beslutninger i virksomhetene selv, knyttet til lokalisering, samarbeid og annet.

– Det er bra at bedrifter og næringsmiljøer av ulik type samarbeider, noe som gir opphav til både store og små og nye og gamle klynger. Bedriftene i disse klyngene mottar betydelige midler blant annet til forskning, innovasjon og samarbeid. I tillegg finansierer klyngeprogrammet administrasjon og samarbeidsprosjekter i klyngene, påpeker Bjørnflaten.