– Nå tilpasser vi organisasjonen til en ny situasjon, sier Arne Johan Dale til Kystens næringsliv.

Dale er finansdirektør i Havila Shipping, og forteller at det gjenstår å se hvilken resultateffekt salget kan få for rederiet. Kjøper og kjøpssum vil «komme ut om kort tid».

«Takk for innsatsen til Havila Commander, Havila Jupiter og Havila Venus. Vi kjempa hardt, men innanfor rammene vi hadde så greidde vi dessverre ikkje å finne ei anna løysing», lyder det på rederiet Havila Shippings Facebook-side i dag.

Arne Johan Dale. Foto: Yann Aker

Salget gjelder tre av rederiets 14 fartøy, PSV-fartøyet Havila Commander og AHTS-fartøyene Havila Jupiter og Havila Venus. Fartøyene skal etter planen overleveres nye eiere i starten av november i år.

– Så langt er det ikke så veldig mye mer å si enn det vi gikk ut med i børsmeldingen i dag, sier han på spørsmål om hvordan tre færre fartøy vil påvirke driften og kundene.

Det er det svake marked tilbake fra 2020 som nå resulterer i at långiverne krever fartøyene solgt, forteller han.

– Langt svakere enn forventet. Vi har hatt avtale over fem år, og den avtalen gir långiverne rett til å be om at fartøyene selges om de ikke betjener lånet.

Administrerende direktør Njål Sævik i Havila Shipping. Foto: Dagens Næringsliv

I klartekst betyr det at salgssummene fra en eller flere ennå ukjente kjøpere skal brukes til å nedbetale gjeld, med en begrenset likviditetsmessig effekt.

– Hva skjer med mannskapet som er tilknyttet fartøyene?

– Vi jobber med å få oversikt. Samtidig er det ikke vanskelig for de å få seg ny jobb i dette markedet.