Tips oss

– Det er fantastisk å se den økte etterspørselen etter grønne skip fra norske verft, sier Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin.

Verftene som har fått innvilget byggelån med garantier fra Eksfin er Brødrene Aa, Ulstein Verft, Myklebust verft, og Aas Mek. Verksted.

Førstnevnte befinner seg i Vestland fylke, resten i Møre og Romsdal. Bankene som Eksfin deler risiko med er DNB, Sparebanken Møre, Sparebanken Sogn og Fjordane og Nordea.

Flere grønne skip fra vestlandske verft

Samtlige av Eksfins byggefinansieringer i 2023 var grønne, det vil si at de enten har elektriske, hybrid eller hydrogen-baserte framdriftssystemer – eller at fartøyet skal benyttes innenfor havvind.

Økt aktivitet i flere bransjer forklarer søknadsveksten på byggelånsordningen; mye fra havvind, men også ferjeselskaper samt fiskeri- og havbruksselskaper har lagt viktige oppdrag til norske verft og maritim leverandørindustri det siste året.

Økt etterspørsel etter norske verft

Søknadsvolumet mangedoblet annet halvår 2023: både små og enkelte store skip

Eksfins byggelånsordning er til for å sikre norske verft finansiering av skipsbygging. Om verftets bank ønsker risikoavlastning for byggelånet kan banken søke Eksfin om garanti for inntil 75 prosent av lånet, etter at regjeringen hevet øvre grense fra 50 prosent i juli.

Byggelånsgarantien fra Eksfin sikrer altså bankene tilbakebetaling, og har en øvre ramme fastsatt av Stortinget på sju milliarder kroner.