50 års offshorehistorie har skapt verdens første rendyrkede havvindrederi. Analytiker spår en lukrativ fremtid.

Edda Wind er blitt en gigant i norsk havvindsatsing. I løpet av 2026 har rederiet doblet antall fartøy til 14, og analytiker tror satsingen kan bli lukrativ.

Kenneth Walland, administrerende direktør i Edda Wind.
Kenneth Walland, administrerende direktør i Edda Wind.Foto: Stig Erik Elliott

I dag har Edda Wind tunge eiere som Østensjø, Wilhelmsen, Idan Ofer og John Fredriksen i ryggen. Utgangspunktet for satsingen var imidlertid det maritime miljøet i Haugesund.

Jesper Skjong i Fearnley Offshore Supply tror havvind-selskapene går en lys fremtid i møte.

– Med de utbyggingsplanene som foreligger på havvind globalt, sammen med tiltakspakken for olje og gass her til lands, er det behov for mye mer tonnasje. På generelt nivå ser vi dermed denne kontraheringen som akkurat det markedet trenger, sier Skjong.

– Østensjø Rederi begynte å rette fokus mot havvindmarkedet i 2013 og fikk sine to første kontrakter med Ørsted i 2015. De to første SOV-ene ble levert i 2018. I 2019 sto vi ved et veiskille. Enten kunne rederiet bestille et par fartøy til og fortsette med fornybart som eget segment, eller så måtte vi satse med større investeringer der vi fikk inn flere eiere på laget. Vi valgte det sistnevnte, sier Kenneth Walland, administrerende direktør i Edda Wind.

Rederiet er en sentral del av havvindmiljøet som er blant hovedårsakene til at Haugesund er én av fire nominerte i kåringen Årets maritime kommune.

Solide eiere inn

John Fredriksen er en av eierne i Edda Wind.Foto: Jeff Gilbert/DN

Walland var selv administrerende direktør i Østensjø Rederi frem til Edda Wind dannet sin egen administrasjon i 2021.

Da hadde det allerede skjedd store ting med havvindsatsingen i Haugesund-rederiet. Fra 2020 kom Wilhelmsen-gruppen inn med 50 prosent eierandel i Edda Wind.

I forbindelse med børsnoteringen i 2021 gikk John Fredriksen inn på eiersiden gjennom fondet Geveran Tradion Co. Limited.

Det samme gjorde Xclat Holdings Ltd, et datterselskap av Quantum Pacific.

Disse tre utgjør sammen med Østensjø nå de fire største eierne i rederiet.

I dag opererer Edda Wind to CSOV-er og tre SOV-er. Innen utgangen av året vil flåten ha økt til sju fartøy. Ytterligere sju er i bestilling, slik at rederiet i begynnelsen av 2026 vil ha en flåte på 14 fartøy.

Samtlige skip er formålsbygde og klargjort for nullutslipp.

Unikt lokalt samarbeid

– Emisjonen i forbindelse med børsnoteringen ble overtegnet flere ganger. Totalt hentet vi den gang inn 1 milliard kroner. Nye 1,2 milliarder ble hentet inn i forbindelse med at vi i år bestilte fire CSOV-nybygg hos Vard. Dette har gitt oss albuerom til å vokse. Jeg ser det som en klar styrke at vi har industrielle eiere med store planer om ekspansjon, sier Walland.

Østensjø Rederi, der Edda-initiativet ble sådd, har siden Johannes Østensjø startet det i 1974 bygd seg opp til å bli en betydelig offshoreaktør med blant annet taubåter, samt offshore- og hotellskip.

De fire CSOV-ene Edda Wind har bestilt fra Vard.Foto: Vard

Kenneth Walland mener at offshore-erfaringen og utgangspunktet i den maritime klyngen i Haugesund har vært uvurderlig under oppbyggingen av Edda Wind.

– Det er et enormt sterkt petromaritimt miljø i Haugesund. Det har vært en styrke for oss å operere herfra. Selv om rederiene i lokalmiljøet på et vis er konkurrenter, samarbeider vi godt innenfor flere områder, som rekruttering. Samarbeidet har blant annet ført til etableringen av Maritim Opplæring Sørvest, som har bidratt til at rederiene i Haugesund har hatt stabil tilgang på arbeidskraft, sier Walland.

– I Østensjø er det i dag ansatte i lederposisjoner som i sin tid startet som aspiranter. Disse er også engasjert i driften av Edda Wind sine skip.

Bygger egen organisasjon

Walland trekker også frem samarbeid på HMS og den tekniske siden.

– Vi trekker veksler på hverandre. Sammen blir vi sterkere, selv om vi også konkurrerer.

I øyeblikket jobber Edda Wind med å bygge opp en egen organisasjon utover dagens ledergruppe. Da vil det sterke maritime miljøet i Haugesund igjen komme godt med.

Har tro på fremtiden

I første kvartal i år hadde Edda Wind en omsetning på 80 millioner kroner, litt opp fra samme periode i fjor.

Resultatet før skatt sank imidlertid fra 7,7 millioner i pluss i 2022 til i overkant av 4,7 millioner kroner i minus i år.

For neste kvartal har fartøy i operasjon økt fra to til fire skip, og det kommer fortløpende flere fartøy i operasjon. Walland er trygg på at dette vil generere positive resultater.

Han mener Edda Wind nå er godt posisjonert til å kapitalisere på det som er spådd å være en enorm etterspørsel etter havvindfartøyer de nærmeste årene.

Analytiker Jesper Skjong i Fearnley Offshore Supply er blant dem som har trukket frem at havvindfartøy vil være en lukrativ satsing både for dagens og fremtidens aktører.

– Vi har inngått avtaler med attraktive priser på fartøyene vi har under bygging og i bestilling. Leveringstidene er også gode. Utviklingen innenfor havvind vil fortsette, uavhengig av dagens debatt om kostnader. Etter det vi har sett i Ukraina handler havvind ikke bare om fornybar energi, men også om energisikkerhet, sier Walland.

(Copyright)
Publisert 11. July 2023, kl. 04.48Oppdatert 11. July 2023, kl. 04.48