800 må gå etter kollaps. Samtidig investeres det 40 milliarder.

Dansk gigant vakler. Men norske verft og leverandører har ingen grunn til å frykte oppdragstørke innen havvind: bransjesjef forventer kontrakter til 40 milliarder kroner i 2024.

Bransjesjef Stål Heggelund tror ikke det blir færre SOV-oppdrag hos norske verft med det første. Til tross for at en av havvind-gigantene vakler for tiden.
Bransjesjef Stål Heggelund tror ikke det blir færre SOV-oppdrag hos norske verft med det første. Til tross for at en av havvind-gigantene vakler for tiden.Foto: Arvid Steen

Vil norske verft og leverandørindustri merke noe i redusert oppdragsmengde for bygging av SOV-er når en av de største havvind-gigantene vakler?

Det tror ikke Norsk Industri.

Snarere tvert imot.

Men bakteppe kan få enkelte salgssjefer i verfts,- og leverandørindustrien til å bli bekymret:

Danske Ørsted tapte 20,2 milliarder danske kroner i 2023, viser selskapets årsregnskap. Det er dansk TV2 som melder dette. Summen tilsvarer noe over 30 milliarder norske kroner.

På sikt skal Ørsted-staben slankes med 600–800 stillinger, etter en mislykket havvindsatsing i USA.

Også 200 ansatte skal bort i løpet av de neste månedene.

Ingen grunn til panikk

Men hos Norsk Industri er det ingen som trykker på «panikk-knappen» av den grunn.

– Nei. Det er ingen grunn til engstelse, sier Stål Heggelund.

Han er bransjesjef hos Norsk Industri, og viser til statistikk fra bransjen som viser positive tall – minst ett år fram i tid:

– Alle prognoser viser økt internasjonal aktivitet i havvindmarkedet i årene framover, og vi tror norsk leverandørindustri er godt posisjonert og konkurransekraftige på segmenter av dette.

Han legger til at det er store kontrakter og milliardinvesteringer som enten er på plass hos norske verft – eller er på vei inn.

– I 2022 omsatte norske leverandører for drøyt 30 milliarder i havvindmarkedet. Tallene for 2023 forventes å bli enda høyere.

Nesten hele tapet skyldes nedskrivninger etter selskapets mye omtalte, mislykkede havvindsatsing i USA.

Voksende marked

Bransjesjefen understreker at de norske verftene og leverandørindustriens kunder satser i Europa. Og markedet er økende, forteller han.

– Vi tror kostnadsutfordringene er av forbigående art, og at kostnadene på sikt vil fortsette nedgangen som vi har sett fram til et par år siden, sier han.

Han legger til at det satses kraftig på videre industrialisering og standardisering hos turbinprodusentene og differansekontraktprisene er løftet i flere prosjekter.

Det skjer også mye positivt i forbindelse med nysatsinger ikke langt fra Norge.

Det er veldig positivt, mener Heggelund.

– Ambisjonen til landene i vårt nærmarked, som er Nordsjøbassenget og Østersjøen, er formidable når det gjelder utlysning av nye arealer og konkurranse om tildelinger. Det er først og fremst bunnfaste parker som dominerer markedet, men utlysinger på flytende havvindprosjekter er voksende.

Norske verft får store kontrakter

I øyeblikket har norske verft og leverandører bra aktivitet mot fornybar markedet.

Det er stor etterspørsel etter avanserte havvindfartøyer fra rederier, og både Vard og Ulstein har fått stor ordretilgang på levering av fartøyer de neste to årene.

Offshoreverftet til Aibel og verftene til Aker Solutions har milliardkontrakter på bygging av store omformerstasjoner og understell for blant kunder som bygger ut i Tyskland og i Storbritannia.

– Alle prognoser viser økt internasjonal aktivitet i havvindmarkedet i årene framover, og vi tror norsk leverandørindustri er godt posisjonert og konkurransedyktige, sier Heggelund.

Litt mye Møllers tran …

Leder hos bransjeorganisasjonen Norske verft, Hugo Strand, er litt mer bekymret.

– Det er opplagt ikke positivt at danske Ørstedt har tapt 10-talls milliarder danske kroner på sin satsing, og nå har trukket seg fra flere prosjekter i ulike land. Man kan spørre seg om hvor lenge Equinor kommer til å påstå at «flytende havvind er framtiden»? sier Strand.

Men at det nå satses maritimt og bygges ulike fartøy tilpasset havvind-utbygginger er positivt, forteller Strand.

Selv om han har mer tro på andre områder for blant annet norsk verftsindustri.

– Kostnadene og inntektspotensialet med havvind, både fast og flytende montert, tilsier at for mange har «tatt for mye Møllers tran». Med mindre denne bransjen gjør som «havbruk til havs», og plasserer anleggene i fjæresteinene, kommer den økonomiske tyngdekraften til å sørge for en tidlig landing, sier han.

Norge bør bruke sine områder til fiskeri- og havbruksaktiviteter, hvor vi har naturlige fortrinn og ikke naturlige ulemper, mener verftssjefen.

(Copyright)
Publisert 22. February 2024, kl. 04.30Oppdatert 22. February 2024, kl. 13.22