Advarer mot gjelden i Røkkes Solstad Offshore

Bruttogjelden i Solstad, Dof og Siem er på over 40 milliarder kroner. Refinansiering nærmer seg både for for Solstad og Dof sin del. – Solstad kan oppleve en Dof light-situasjon, mener forvalter.

Erik Hagerup i Heimdal Forvaltning.
Erik Hagerup i Heimdal Forvaltning.Foto: Heimdal Forvaltning

I begynnelsen av 2024 forfaller 14 milliarder kroner av nettogjelden på 15 milliarder for Solstad Offshores del. Ifølge finansdirektør Kjetil Ramstad har rederiet innledet diskusjoner og knyttet til seg finansrådgivere i forbindelse med refinansieringen.

– Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi har informasjon som kan deles, sier Ramstad.

– Siem er sterkt posisjonert

Dof skal begynne refinansiering i 2025. Strategien da er å ha redusert nettogjelden til 15 milliarder.

– Vi har kontroll på gjeldssituasjonen og er ikke bekymret for refinansieringsarbeidet vi skal gjøre i 2025, sa finansdirektør Hilde Drønen da Dof forrige uke la frem kvartalsregnskap med meget solid drift.

Analytiker Theo Sørlie i Fearnley Offshore Supply påpeker overfor Kystens Næringsliv at det er store forskjeller på gjeldssituasjonen i de tre største offshorerederiene.

– Siem er sterkt posisjonert, med lavere gjeldsbyrde enn de to andre. De har en bokført egenkapitalandel på rundt 39 prosent, mens tilsvarende tall for DOF er på rundt 30 prosent. Siem har vært gjennom en tøff restrukturering, kvittet seg med gjeld og har en veldig sterk aksjonærbase med Kristian Siem og Christen Sveaas, sier Sørlie.

Usikker på långiverne

Erik Hagerup, fondsforvalter i Heimdal Forvaltning understreker at det i øyeblikket er svært gode tider for offshorerederiene, og at syklusen ser ut til å vare til iallfall 2026/2027.

Han er imidlertid redd for at spesielt en del småinvestorer bare ser oppsiden av utviklingen. Refinansieringen av Solstad Offshore er etter Hagerups mening ikke uten videre uproblematisk.

– En del av gjelden er solgt til fond og investorer som kanskje ikke er så interessert i å være eksponert i denne bransjen. Ønsker de eksempelvis gjeld konvertert til eierandeler, må dagens aksjonærer inn med et par-tre nye milliarder, påpeker Hagerup.

– Kan skje overraskende ting

Om dette ikke skjer, mener han at vi kan få se en «light-versjon» av det som skjedde i Dof.

– Det vil uansett ikke bli en like hard refinansiering der aksjonærene blir så skadelidende. Men det kan skje overraskende ting. Det er dyrt å finansiere seg for tiden, og bankene er veldig restriktive. Ideelt sett burde gjelden i Solstad vært lavere. Situasjonen kan beskrives som litt uavklart, mener Hagerup.

Solstad var tidlig ute med grep etter oljenedturen. Mest kjent er den knallharde konsolideringskampen i 2017, der Kjell Inge Røkke og John Fredriksen gikk seirende ut ved å innlemme Farstad, Rem Offshore og Deep Sea Supply i Solstad.

Rederiet gikk gjennom en restrukturering i 2020, hvor gjeld ble gjort om til egenkapital og det ble solgt skip. I vår solgte Solstad hele PSV-flåten til Tidewater og kvittet seg med seks milliarder i gjeld.

– Bedre rustet etter konkurs

Dof ventet lenger og måtte gå den harde veien om konkurs. Hagerup mener at avtalen med kreditorene om konverting til aksjeposter i nytt selskap har gitt Dof en gateway til 2026/2027 som Solstad foreløpig mangler.

Heimdal Forvaltning fikk obligasjonslånet fondet Heimdal Høyrente hadde kjøpt i Dof Subsea omgjort til eierandel etter konkursen i morselskapet tidligere i år.

– Dof må selvsagt begynne jobben i 2025. Samtidig har Dof en forventet EBIDTA som er milliarden høyere enn Solstad, sier Hagerup.

– En fantastisk flåte

Sørlie er enig i at Dof ser ut til å ha kommet styrket ut av konkursen og fremstår som bedre rigget for øyeblikket – selv om nettogjelden er nesten like stor som i Solstad.

Han trekker blant annet frem at selskapet har trukket til seg tunge aksjonærkrefter som John Fredriksen, Arne Blystad og Trond Mohn.

– Dette er top of the industry. I tillegg ser backlogen veldig bra ut, med muligheter for betydelig merverdi blant annet i Dof Subsea. Men Solstad har også en fantastisk flåte som bør være godt rigget for fremtiden, sier Sørlie.

Ser positive Solstad-takter

Selv om gjeldssituasjonen i Solstad er tyngre og han deler Hagerups syn på at refinansieringen her kan bli tøffere, mener Sørlie at Lars Peder Solstad & Co har gjort en del strategisk riktige grep den siste tiden.

– Salget av PSV-flåten til Tidewater gjør at Solstad sitter igjen med primært avansert AHTS- og subsea-tonnasje som, i tillegg til olje og gass, kan jobbe mot fornybarsegmentet. Samtidig viser ledelsen vilje til handling. De kvittet seg med rundt seks milliarder kroner i gjeld og viser evne til å satse grønt. Det er viktig i og med at banker og finansinstitusjoner i mindre grad ønsker å være eksponert mot olje og gass, sier Sørlie.

Under presentasjonen av resultatet for andre kvartal trakk administrerende direktør Lars Peder Solstad frem at over 30 prosent av driftsresultatet i kvartalet stammet fra fornybarsegmentet.

Heller enn nybygg, ble økt satsing på utstyr som ROV samt prosjektkompetanse trukket frem som en fremtidsstrategi.

Målet er å samle flere tjenester i hvert fartøy for å øke marginene.

– Dette er etter mitt syn en god strategi, sier Sørlie.

(Copyright)
Publisert 29. August 2023, kl. 04.02Oppdatert 31. August 2023, kl. 12.44