Austevoll kan miste 29 millioner kroner

Havbrukskommunen Frøya og rederi- og fiskerikommunen Austevoll kommer begge dårlig ut i regjeringens nye forslag om omfordeling av inntekter.

Bente Kari Taranger (H), ordfører i Austevoll.
Bente Kari Taranger (H), ordfører i Austevoll.Foto: Natalie Mariell Elholm

Tirsdag la regjeringen frem et nytt inntektssystem for kommunene.

− Vi legger nå til rette for at kommuner kan levere gode og likeverdige tjenester til sine innbyggere. Folk skal være trygge på at de møter trygge barnehager, gode skoler og en verdig eldreomsorg uansett hva for kommune de bor i, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) i en pressemelding.

Forslaget innebærer at rike kommuner mister skatteinntekter mot i dag, og at mer skattesvake kommuner får mer. NRK omtalte først at Frøya er den kommunen som dermed kommer desidert dårligst ut av regjeringens forslag.

Målt per innbygger er det mange kommuner med kraft- eller havbruksinntekter som mister inntekt, dersom forslaget går gjennom.

Frøya-ordfører Kristin Strømskag (H) kan tape flere millioner med regjeringens foreslåtte inntektssystem for kommunene. Her på besøk hos Salmar. F.v: Pål Sæther Eiden (H), Gustav Witzøe (styreleder Salmar), Kristin Strømskag og Runar Sivertsen (strategidirektør Salmar).Foto: Lars Otto Eide/Hitra-Frøya

Austevoll er en rederi- ogfiskerikommune. De taper på forslaget, totalt rundt 29 millioner kroner, eller 5547 kroner tapt per innbygger i kommunen.

– For vår kommune er dette langt over det vi hadde tenkt å klare å bære, for å si det slik. At vi skal kutte 30 millioner kroner på et år, er en ganske stor sum for en liten kommune, sier Bente Kari Sletten Taranger (H), ordfører i Austevoll, til Intrafish.

For vår kommune er dette langt over det vi hadde tenkt å klare å bære, for å si det slik

Bente Kari Sletten Taranger

Opplever det som straff

For Frøya sin del vil forslaget bety 13.030 kroner i tapte inntekter per innbygger. Kommunen tjener i dag godt på lokal oppdrettsvirksomhet.

– For kommunen vil det bety at man får 40-70 millioner mindre å bruke til for eksempel helse, barnehager, skoler med mer. 70 millioner er en stor del av kommunebudsjettet og det vil befolkningen merke, skriver Frøya-ordfører Kristin F. Strømskag (H) i en epost til Intrafish.

– Hva tror du er grunnen til at Frøya kommer dårligst ut av alle kommuner med tanke på tap per innbygger?

– Man kan få inntrykk av at sittende regjering ikke verdsetter den innsatsen som legges ned i havbruksnæringen med støttefunksjoner. Frøya er en liten kommune som over mange år har lagt til rette for en av landets mest inntektsgivende næringer, skriver Strømskag.

Frøya er den kommunen som får nest mest utbetalt frå havbruksfondet, med 43,3 millioner kroner.

– Opplever du som ordfører at Frøya blir straffet for å være en stor havbrukskommune i et slikt inntektssystem?

– Ja, helt klart, skriver Strømskag.

(Copyright)
Publisert 20. May 2024, kl. 10.27Oppdatert 23. May 2024, kl. 06.13