Kystens Næringsliv har tidligere skrevet om denne saken. Nå skal partene møtes i retten i april neste år.

I utgangspunktet skulle saken opp i høst.

Saken, som går for Tingretten, er en tvistesak om den såkalte påkravsgarantien.

Garantien gjelder den kansellerte kontrakten mellom Stig Remøys Rimfrost og Westcon om bygging av en krilltråler til én milliard kroner.

Westcon krever en påkravsgaranti på 150 millioner kroner utbetalt fra garantist Sparebanken Vest etter at Stig Remøy og Rimfrost har kansellert kontrakten med Westcon om ferdigstillelse av rederiets nye krilltråler.

Mener kravet er ubegrunnet

En påkravsgaranti er en garanti som skal være enklere å få innfridd en såkalt simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon.

«Garantisten skal ikke kunne påberope seg noen innsigelser fra det underliggende kontraktsforholdet for å nekte å betale under garantien» heter det i vilkårene i en slik garantiavtale.

Vært igjennom to rettsrunder

Saken har allerede vært gjennom to rettsrunder i forbindelse med krav om bevistilgang før selve tvistesaken, skrev Kystens Næringsliv tidligere i høst.

Som ledd i forberedelsene har Westcon krevd å få utlevert all korrespondanse mellom Rimfrost og Sparebanken vedrørende påkravsgarantien, samt kopi av låneavtale for langtidsfinansieringen av nybygget til Stig Remøy og Rimfrost.

Dette har de fått medhold i av både tingretten og lagmannsretten.

Få med deg vårt nyhetsbrev
Vårt nye nettsted Kystens Næringsliv har fått nyhetsbrev. Redaksjonssjef Arvid Steen oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.