Børsnotert seismikkselskap tar steget inn i havvind

Det Bærum-baserte selskapet PGS ble 25. januar tildelt det første oppdraget med geofysisk kartlegging, såkalt karakterisering av havbunnen, for to europeiske havvindparker.

Illustrasjonsbilde fra seismisk operasjon.
Illustrasjonsbilde fra seismisk operasjon.Foto: dlecuivre@free.fr

Karakterisering er en prosess som både omfatter modellering av havbunnen, og vurdering av mulige hindre i forkant av etablering.

Selskapet bruker sitt eget kabelsystem og fartøy til å modellere sjøbunnen tredimensjonalt. Fartøyet er kontrahert, og skal stå klart i april, med ferdigstilt kjøp frem mot juli.

Klar til å skalere

– Vi tror at vår geofysiske tilnærming for å forstå undergrunnslagene er markedstilpasset og klar til å skaleres for å øke markedsandelen i havvindsegmentet, håper Berit Osnes, konserndirektør New Energy i PGS i en pressemelding.

Det er to europeiske havvindanlegg som skal prosjekteres, og selskapets markedsledende, ultrahøyoppløselige 3D (UHR3D) P-kabelsystem blir tatt i bruk.

– Vårt P-kabelsystem innhenter ultrahøyoppløselige, tredimensjonale grunne undergrunnsdata betydelig mer effektivt enn konvensjonelle løsninger, sier Osnes.

Dette er et segment selskapet håper de vil vokse inn i, slik de gjorde det med geotjenester for karbonlagring i 2022.

(Copyright)
Publisert 25. January 2023, kl. 13.30Oppdatert 25. January 2023, kl. 13.30