Bulkrederiet er del av tidenes bestillingsboom på 50 milliarder

Det familieeide Bømlo-rederiets tre hybridskip fra Nederland utgjør sammen med resten av regionen, halvparten av alle bestillinger fra norske rederier.

Aasen shippings tre nye hybrid bulk-skip.
Aasen shippings tre nye hybrid bulk-skip.Foto: Aasen shipping

– Det går greit for rederne fra Sunnhordland og Haugalandet for tiden. Rederne har hatt noen gode år. Vi håper det fortsetter noe år til. Det er lenge siden jeg har sett så mange skipsbestillinger fra regionen vår. Vi har også bestilt tre fartøyer, sier daglig leder i Aasen shipping, Torbjørn Torkelsen til Kystens Næringsliv.

Aasen shipping er et familieeid tørrbulkrederi som ble stiftet i 1981. De holder til ytterst på Mosterhamn på Bømlo. Rederiet har ni tørrlastskip i størrelsesorden 6000 til 9500 tonn.

(Saken fortsetter under faktaboksen).

Milliardkontrakter underveis

For rederiene i regionen, Haugalandet og Sunnhordland, var samlet omsetning i 2023 39,5 milliarder kroner. Det er en oppgang på 12 milliarder fra 2022. Rederiene i regionen har 36 skip i ordre.

Aasen shipping drifter sine egne skip.

Rederiet nyter godt av en oppgang i markedet. Den ser ut til å fortsette.

– Det som mange ikke vet er at rederne i Sunnhordland og på Haugalandet har skip til 50 milliarder i bestilling. Verdiene av skipene i bestilling utgjør halvparten av alle bestillingene fra norske rederier. Det er også veldig positivt, for å si det mildt, sier Sverre Meling, leder i Maritimt Forum.

163 av skipene seiler under norsk flagg. Det er en nedgang fra 193 fra 2022.

Gjør et kjempestort miljøløft

Torbjørn Torkelsen er glad for at det meldes om bestillinger av nye skip fra regionen. Selv venter han og rederiets ansatte på tre nye bulkskip i 9000 tonn-klassen de har i bestilling på verft i Nederland.

Verdiene av skipene i bestilling fra Sunnhordland, utgjør halvparten av alle bestillingene fra norske rederier.

Sverre Meling, leder Maritimt Forum.

– Våre nye skip blir hybride fartøyer, som også blir tilrettelagt for i framtiden benytte alternative drivstoff, slik som biodiesel og metanol. De er utstyrt med en batteripakke på 620 kWh, og kan operere utslippsfritt i havn. Dersom vi i framtiden får tak i grønt drivstoff, slik som grønn metanol, håper vi å kunne operere utslippsfritt (well to wake) også når vi seiler, sier han.

Han legger til at rederiets eldre skip også står seg godt i forhold til markedet ellers, da de har relativt stor lastemengde i kombinasjon med lavt drivstoff-forbruk, sier rederen.

Koster å satse grønt

Han legger til at det sier seg selv at rederiet går over til mer miljøvennlige løsninger.

Aldri før har det familieeide rederiet satset så tungt på miljøvennlige skip.

– Vi vil bidra til det grønne skiftet, og kundene våre etterspør mer miljøvennlige skip. Nytt av året er at skipsfarten blir omfattet av EUs kvotesystem, som gjør at vi må kjøpe CO₂-kvoter tilsvarende våre utslipp. Når dette er fullt implementert, vil dette utgjøre en kostnad på drøyt fem millioner kroner per skip, totalt en skatt på rundt 60 millioner kroner årlig for et selskap av vår størrelse, sier Torkelsen.

Venter i spenning

Det første skipene blir levert i august neste år. Så følger de to andre på med fire måneders mellomrom.

– Har dere fått hjelp fra lokale aktører med norsk teknologi?

– Vi har hatt et godt samarbeid med Wartsila, som leverer hybridpakke, motor, gir og propellsystem. Ellers så er det mye utenlandske leverandører, sier Torkelsen.

– Hva koster denne trioen med hybridskip?

– Noen hemmeligheter må vi ha, smiler Torkelsen.

(Copyright)
Publisert 11. January 2024, kl. 04.01Oppdatert 11. January 2024, kl. 11.07