Byggelånsgarantien økes til 75 prosent. Nå må bare bankene følge opp, sier verftssjef.

Hans Jørgen Fedog i Green Yard Group skulle gjerne sett at økningen gikk fra 50 prosent til 80 prosent. Nå håper han at 75 prosent vil gi bankene og verftene større fleksibilitet til å få oppdrag i Norge.

Administrerende direktør Hans Jørgen Fedog i Green Yard Group.
Administrerende direktør Hans Jørgen Fedog i Green Yard Group.Foto: Green Yard Group

– Dette vil utløse aktivitet.

Ordene tilhører Asle Strønen, administrerende direktør i Norske skipsverft. Han sier til Kystens næringsliv at han er fornøyd med både prosess og resultat. Bransjeforeningen har lenge vært en forkjemper for at nettopp byggelånsgarantiordningen skulle økes.

Asle B. Strønen, administrerende direktør i Norske skipsverftFoto: Stig Erik Elliott, Kystens Næringsliv

Den statlige garantien blir en realitet allerede fra 1. juli, og skal gi norske verft, leverandørindustri og verksteder en lavere terskel for å få byggelån hos bankene.

– Det er nettopp dette nivået vi har sett for oss. Uten tvil positivt for hele næringen.

Nok stein i sekken

– I forhold til våre konkurrenter har vi nok stein i sekken, som vi for all del ønsker skal være der. Samtidig må vi ha noe som letter børen og øker aktiviteten, sier Hans Jørgen Fedog til Kystens næringsliv.

Administrerende direktør ved Green Yard Kleven mener det ennå er for tidlig å si hvor mye økningen vil monne for verftene.

Hans Jørgen Fedog i Green Yard Kleven.Foto: Kleven

– Samtidig er alt som øker fleksibiliteten positivt. Nå håper jeg at de private bankene også følger opp med økt fleksibilitet. Når myndighetene tar ned risikoen, bør det øke mulighetene.

Fedog mener at 75 prosent er et godt løft opp fra 50, men mener at det ikke nødvendigvis burde stoppet der.

– Myndighetene har mulighet til å løfte det opp til 80 prosent, så garantien burde ideelt sett ligget på det nivået.

Flere norgesoppdrag

Eksfin selv skriver at måler er å «flere oppdrag til norske verft, fra både norske og utenlandske rederier».

Ordningen gir risikoavlastning for bankkreditt, nettopp med tanke på å senke terskelen for å kunne realisere kontrakter ved norske skipsverft. Eksfin-kravet om eksport er også fraværende i garantiordningen.

Tone Lunde Bakker i Eksfin.Foto: Eksfin

– Skipsverftene er sentrale for innovasjon i den maritime næringen og representerer en møteplass for design- og tjenesteleverandører, maritime utstyrsleverandører og rederier. Denne endringen bidrar derfor til å styrke hele den maritime leverandørindustrien i Norge, sier Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin i en pressemelding.

Generelt glad

Stål Heggelund, bransjesjef for maritim bransjeforenbing i Norsk industri deler noe av Strønens optimisme.

– Vi er generelt glad for at dette er kommet på plass, sier han til Kystens næringsliv.

Stål Heggelund er bransjesjef i Maritim bransjeforening i Norsk Industri.Foto: Norsk Industri
– Svært mange faktorer spiller inn i verftsøkonomien, er dette en dråpe i et opprørt hav?

– Dette er ikke en dråpe, men et godt bidrag til å sikre norsk skipsbygging i fremtiden.Så kan vi alltids diskutere hvordan slike tiltak skal settes ut i livet, men dette er et godt bidrag fra Eksfin.

Heggelund ser samtidig at den svake kronen også bidrar til å styrke andelen kontraheringer. Det er en virkelighet som ikke vil vedvare, tror han.

– Ikke på sikt. Det betyr at vi samtidig må få bedre rammebetingelser. I tillegg har norske verft også en del andre premisser trekker i motsatt retning.


– Hva bør gjøres?

– HMS og norske særkrav gjør at vi har et generelt høyere kostnadsbilde enn konkurrentene. Da må i hvert fall offentlige anskaffelser som bygges ved utenlandske verft også omfattes av kravene.

Flere tiltak venter

Fedog ved Green Yard Kleven minner også om at næringen har et bredt spekter av tiltak de mener myndighetene bør legge seg på øre.

– Tenker du spesielt på forskuddsgarantien?

– Forskuddsgarantien, men også Enova-støtten som ukritisk nå kan tas ut over hele verden, og ikke er begrenset til EØS-området. Det er noe vi mener er en meget urimelig bruk av norske skattebetaleres penger.

Fedog mener at det må være langt bedre å bidra til verdiskaping innen EØS-området og aller helst i Norge.

– Myndighetene er påpasselige med næringen hjemme, men ikke i utlandet.

Green Yard Kleven.Foto: Kleven

For Fedog er det uforståelig at det ikke stilles krav til hverken HMS, arbeidsmiljølov eller åpenhetslov utenfor Norge.

– Nå snakker du om offentlige oppdrag?

– Både offentlige og private.

Verftssjefen forteller at han opplever forståelse fra myndighetene.

– Samtidig er det frustrerende at ting tar tid. Selv om dialogen er god, så er det resultatene som teller.

Venter på forskuddsgaranti

Strønen og Norske Skipsverft har tidligere bidratt med innspill til Menon-rapporten «Utredning av det EØS-rettslige handlingsrommet for å stille kvalitetskrav i anskaffelser av fartøy». Dette var en rapport regjeringen bestilte i 2022, og som har vært ministerlesestoff fra februar av. I rapporten belyses ulike grep og tiltak som kan gjøre norske verft langt mer konkurransedyktige i møte med utenlandske konkurrenter enn det bransjen er i dag. Et av temaene var nettopp garantiordningen, der statlige Eksfin hittil har begrenset seg til å avlaste kredittrisikoen med 50 prosent.

Om Strønen er fornøyd med økningen til 75 prosent, minner han om at det fremdeles er en vei å gå for statlige initiativ.

– Vi har fremdeles en prosess gående med forskuddsgarantien, som vi ønsker skal komme på topp av garantiordningen for byggelån til skip, sier han.

(Copyright)
Publisert 14. July 2023, kl. 04.50Oppdatert 14. July 2023, kl. 06.28