Cathrine kan bli første verftsdirektør som leverer plussresultat for giganten på Sunmøre

Årsresultatet til Vard Group landet på «bare» minus 88 millioner kroner. – Målet er pluss i 2024, sier konsernsjefen til Kystens Næringsliv.

Cathrine Kristiseter Marti er ny konsernsjef i Vard. Verftsgruppen leverer nok et rødt årsresultat, men det lysner litt for Vard nå. Marti kan fort bli den første konsernsjefen på lang tid som leverer plussresultater for verftsgruppen i Norge.
Cathrine Kristiseter Marti er ny konsernsjef i Vard. Verftsgruppen leverer nok et rødt årsresultat, men det lysner litt for Vard nå. Marti kan fort bli den første konsernsjefen på lang tid som leverer plussresultater for verftsgruppen i Norge.Foto: Vard.

I 2022 var underskuddet på 444 millioner for den norske delen av Vard Group.

Et resultat for 2023 på minus 88 millioner er samtidig et steg i riktig retning, selv om verftsselskapet i Norge ikke tjener penger.

Vard Group har siden 2013 drevet med røde tall.

Konsernet har siden 2018 vært heleid datter av italienske Fincantieri.

Vard er den største aktøren i skipsbyggingsindustrien i Norge. Det er positive nyheter i regnskapet, selv om det lyser rødt enda, forteller konsernsjefen.

Etter noen vanskelige år har Vard-gruppen endelig nådd en sunn forretningsposisjon.

Styreleder Alberto Maestrini

– Resultatet viser uansett en stor reduksjon i underskuddet. Målet er at hele Vard Group skal gå med overskudd i løpet av året, sier konsernsjef i Vard, Cathrine Kristiseter Marti til Kystens Næringsliv.

Vard ønsker flere bein å stå på, og har også foretatt store investeringer.

Blåser i riktig retning

Marti understreker at det er positive takter i havvindmarkedet.

– Offshore vindmarkedet har utviklet seg positivt for Vard i 2023 og tidligere år. Vi har nå 30 prosent av det globale markedet og ønsker å beholde denne markedsandelen og om mulig også øke den. Vard vil også fortsette å arbeide med tilstedeværelsen vår i de andre segmentene våre som er cruise, sjømat, og sikkerhet og beredskap, sier hun.

Det er ennå et stykke igjen til at verftsgruppen går med overskudd, til tross for at det har kommet inn milliardkontrakter de siste to årene.

Regnskapet viser at inntektene i 2022 var på drøyt seks milliarder, mens fjoråret havnet på 5,7 milliarder i inntekter.

Lønnsutgiftene til verftsgruppen havnet på 600 millioner kroner.

Det sier også noe om størrelsen på Vard Group-konsernet.

Er optimister

For noen uker siden tok Cathrine Kristiseter Marti over som ny konsernsjef i selskapet.

Tidligere konsernsjef Alberto Maestrini og Marti er optimister for verftsgruppens framtid:

– Underskuddet har vært et resultat av at prosjektene våre har vært påvirket av kompleksiteten i porteføljen vår av spesialfartøy. Vi har mange forskjellige prosjekt og kategorier av fartøy under bygging samtidig, sier Marti til Kystens Næringsliv.

Langsiktige verdier

Vard-sjefen ser for seg vekst i tiden framover for verftsgruppen i Norge.

– Jeg er beæret og stolt over å ta over ansvaret som konsernsjef, og jeg er trygg på at sammen med de kompetente og engasjerte kollegaene i Vard vil vi fortsette å vokse som en pålitelig aktør i verftsindustrien og skape langsiktige verdier for aksjonæren, sa Cathrine Marti til Kystens Næringsliv nylig.

Hun får oppmuntrende ord fra Vards styreleder med seg på veien.

Marti kan nemlig bli den første Vard-lederen siden 2013 som – kanskje til neste år – kan vise til pluss i et årsregnskap.

– Etter noen vanskelige år har Vard-gruppen endelig nådd en sunn forretningsposisjon. Nå er jeg veldig glad for å kunne gi roret til Cathrine for neste fase av reisen, som jeg er sikker på vil gi en enda lysere framtid for Vard og Fincantieri, sier Alberto Maestrini, som nå er styreleder i Vard.

Egenkapitalen minker fort

Vard Group-eier Fincantieri har stilt opp med ny kapital flere ganger siden overtakelsen i 2013.

Etter mange år med minus i regnskapene synker egenkapitalen fort. I 2023 falt den til 23 millioner kroner, fra 11 millioner året før. Det gir en egenkapitalandel på 0,2 prosent.

(Copyright)
Publisert 10. June 2024, kl. 03.18Oppdatert 10. June 2024, kl. 16.01