Tips oss

Et typisk sikkerhetsstyringssystem (SMS) har omkring en halv million ord.

Det er slitsomt, stort og lite styrbart som en supertanker på seilas i sirup.

Og ofte altfor komplisert for dem som skal ta systemet i bruk: sjøfolkene.

Eidesvik AS er et stort rederi med 13 fartøy. De har mange som skal lese sikkerhetsstyringssystemer hver dag, for å si det mildt.

Fra 2014 har de fått hjelp av selskapet Lovoy AS. Det er et selskap som har gått under radaren for de fleste, men som er godt kjent blant maritim industri og redere over hele verden.

De har i alt 80 rederier på sin kundeliste.

«Kveler» folk med ord

– Det foruroligende var at tidligere var det rett og slett uoversiktlig å for våre sjøfolk å få lest sikkerhetsinstruksjonene. Det var selvsagt særdeles uheldig. Små ulykker og hendelser ble fort større enn det som var nødvendig til sjøs, fordi prosedyrene var uoversiktlige og lite strukturerte. Nå har vi fått en helt ny verden, sier Terje Sagebakken, visepresident HMS hos Eidesvik til Kystens Næringsliv.

Sikkerhetsstyringssystem (SMS)

Forskrift om sikkerhetsstyringssystem kommer fra den internasjonale norm ISM-koden. Kort forklart er en SMS gjeldende for alle operative prosedyrene for å seile fartøyet. Planlegge seilasen, heve anker, navigere, jobb i høyden, prosedyrer for maskinen, lasten, og passasjerer. Alt det man gjør om bord.

En god SMS skal kort og oversiktlig forklare hva man skal gjøre under normale forhold. Det skal stoppe eller håndtere feil før de utvikles til hendelser.

Og i verste fall: Forlis og alvorlige skader på folk og maskineri oppstår når SMS ikke blir fulgt.

Eidesvik målte 70 prosent forbedring i opplevd brukervennlighet.

Dette er opplevd, altså hva de seilende syntes, ikke nødvendigvis 70 prosent reduksjon i feilrate.

Resultat Lovoy Group
(Lovoy AS og Lovoy Training INC)
Tall i mill. NOK 2020 2021 2022
Driftsinntekter 5,5 7,5 5,35
Resultat før skatt 3,3
Eiendeler 9,5

– Før hadde vi tjukke permer med regler – og tusenvis av ord og vendinger. Nå har vi samlet de viktigste prosedyrene og sjekklistene i en håndbok for; Bro, Maskin, Dekk, Bysse og Kran operasjoner som er lett tilgjengelig. Disse er laget i A5 format og laminerte slik at sjekklistene kan brukes om og om igjen, sier Sagebakken.

Han legger til at alle rederiets seilende og kontoransatte bruker sikkerhetsstyringssystemet daglig.

– Og ikke minst; alle vet hva de skal gjøre om noe går galt, sier Sagebakken.

Han legger til:

– Det er synd at ikke flere rederier i samarbeid med de seilende og kontoransatte bruker tid og krefter på å forenkle sine sikkerhetsstyringssystemer. Det har nok spart oss for alvorlige hendelser og kostnader. I tillegg har også fått mer fornøyde ansatte og et tryggere liv for våre sjøfolk, sier Sagebakken.

Terje Løvøy er leder for Lovoy. Foto: Privat

Fra flykaptein til problemløser til sjøs

Mannen bak endringene hos Eidesvik AS er en bergenser som ikke har erfaring fra sjøs, men fra en bransje som er best på sikkerhet i verden.

Terje Løvøy er tidligere flykaptein og har jobbet for Boeing.

I dag er han leder og deleier i selskapet Lovoy AS som bidrar rederier over hele verden med å trene på og forstå SMS – altså sikkerhetssystemene om bord.

Han startet sin virksomhet i Norge, men har i dag hovedkontor i Canada.

I stedet for å levere ferdige systemer, samarbeider Lovoy med sjøfolkene og rederiene om å gjøre kompliserte SMS-systemer forståelige, mer lettlest.

I tillegg leverer selskapet treningsmodeller slik at SMS-opplæringen blir systematisk gjennomgått.

– Luftfarten har gjort sine sikkerhetsstyringssystemer enkle. Kort forklart: Om en alvorlig hendelse skulle skje, er alle om bord i et fly drillet i et lettfattelig og oversiktlig system. Da kan feil rettes snarlig opp, og ulykker unngås, sier Løvøy.

Maritim bransje henger etter

Han mener at den maritime bransje er litt bakpå med sine kompliserte SMS-er.

– Disse kjennetegnes av at tungrodd SMS tekst skjult i permer eller flokede elektroniske filer hvert år bidrar til ulykker og nestenulykker. Kunnskapen er ofte om bord men blir ikke brukt sier Løvøy.

Lange komplisert sjekklister ledet til et omfattende forbedringsprosjekt for besetningen på Teekay sine norske bøyelastere og internasjonale tankskip. Foto: Ingebrigt Arnøy

Siden 2009 har Løvøy deltatt i 33 SMS-forbedringsprosjekt som inkluderte 59 rederier.

Sammen med rederiene drev han feltarbeid for å forstå problemer, utvikle nye metoder og teste disse.

Fort skjønte han at rederne hadde mye å lære av luftfarten når det gjelder forståelsen av sikkerhetssystemer.

De mest vanlige tilbakemeldingene fra sjøfolk var:

  • Tungt språk med vanskelige ord og lange setninger.
  • Som vi må lese flere ganger for å forstå.
  • Vanskelig å finne fram til det du trenger.
  • Forklaringer følger ikke jobbens rekkefølge.

Prosedyrene var vanskelige å lese på egen hånd og dette førte til at kunnskapen ble overført muntlig inkludert både gode og dårlige vaner, forteller Løvøy.

– Og igjen; dette kan fort føre til forlis og alvorlige ulykker som burde vært unngått. Om SMS hadde vært forståelig, sier han.