Det er en domstol i Florida som nå har avsagt rettslig kjennelse etter en årelang disputt mellom NCL og finske ABB OY samt amerikanske ABB Inc.

Bakgrunnen for striden er det NCL hele veien har hevdet er feil og mangler med propellsystemet Azipod, som er levert av ABB og installert på flere av NCLs cruiseskip. NCL har vist til flere tilfeller der skip har mistet fremdrift og styringsevne under seiling, og mener sikkerheten til både mannskap og passasjerer dermed har vært i fare.

Avgjørelsen fra retten i Florida medfører at NCL får rundt 300 millioner kroner i skadeerstatning, det samme i kompensasjon samt rundt 900 millioner i straffeerstatning.

– Dommen sender en klar melding om at en leverandør ikke kan skjule eller feilaktig fremstille informasjon til kunder som NCL og andre cruiserederier, sier Alex M. Gonzales, partner i advokatselskapet Holland & Knight Partner, som representerer NCL i saken.

Rederiet mener at ABB-selskapene visste om at det fantes mangler ved propellsystemet, uten å opplyse tilstrekkelig om dette.

ABB har så langt ikke kommentert rettsavgjørelsen.

Norwegian Cruise Line

 • Norwegian Cruise Lines (NCL) er et tidligere norsk cruiserederi som nå eies av det Hongkong-baserte rederiet Star Cruises.
 • NCL har hovedkontor i Miami i USA og er børsnotert i New York.
 • I 2021 disponerte rederiet 17 cruiseskip og hadde i 2018 en omsetning på drøyt seks milliarder dollar.
 • Norwegian Cruise Line har røtter tilbake til 1924 da Lauritz Kloster etablerte Klosters Rederi AS.
 • Fra 1970-årene utvidet NCL flåten og ble et rent cruiserederi.
 • I 1983 ble cruisevirksomheten utskilt fra Klosters Rederi ved etableringen Norwegian Caribbean Lines AS (senere Kloster Cruise AS).
 • Ved inngangen til 1990-årene disponerte virksomheten 12 skip med kapasitet på til sammen 12 000 passasjerer, men lånegjelden i moderselskapet nærmet seg én milliard dollar.
 • Gjennom tiåret ble Kloster-familiens eierandel i virksomheten stadig utvannet, og de gikk også helt ut av ledelsen.
 • Nødvendig realisering av verdier førte til salg av Royal Viking Line i 1994, i 1995 ble 40 prosent av aksjene i moderselskapet Vard solgt til et norsk investeringsselskap og navnet endret til NCL Holding.
 • Ved inngangen til 1996 endret Kloster Cruise Ltd. navnet til Norwegian Cruise Line og tradisjonen med å navngi cruiseskipene med det foranstilte «Norwegian», ble vanlig.
 • I år 2002 fikk Star Cruises, en del av det Genting Corporation, et konglomerat med blant annet eierinteresser innen asiatisk hotell-, reiselivs- og kasinovirksomhet, full kontroll over NCL.

Kilde: snl.no