Maritimt Forum og Kystens Næringsliv skal kåre årets maritime kommune, og Bergen er første ut av de fire nominerte kommunene. De andre er Haugesund, Horten og Ulstein. Det sterke shippingmiljøet er hovedårsaken til at Bergen kommune er nominert som én av fire kandidater i kåringen Årets maritime kommune.

– Folk flest ikke har nok kunnskap om betydningen av maritim næring. De vet ikke hvor mange arbeidsplasser vi skaper, hvilken verdiskaping vi representerer, hvilken kompetanse vi er med på å bygge og ringvirkningene av alt dette, sier Fotland, og høster bifallende nikk fra Haugen.

Fakta om Årets maritime kommune
 • En ny kåring i regi av Maritimt Forum og Kystens Næringsliv, med Kongsberggruppen, Kystrederiene, DNV, Maritime Bergen, Norges Rederiforbund, Gard og DNB som øvrige samarbeidspartnere.
 • De fire nominerte kommunene er Bergen, Haugesund, Horten og Ulstein. Forrige uke presenterte vi Horten.
 • Basert på en fersk verdiskapingsanalyse vil fire kandidater bli nominert til prisen, som skal deles ut tirsdag 15. august – under Arendalsuken.
 • Kandidatkommunene blir presentert gjennom en artikkelserie på kystens.no.
 • Publikum kan bidra ved å stemme på kandidatene samme sted.
 • Publikumsstemmene legges sammen med vurderinger fra en fagjury før endelig vinner presenteres på arrangementet «Fullrigget for fremtiden» under Arendalsuken.
 • Juryen som sammen med publikumsstemmene skal avgjøre den endelige prisvinneren, består av Even Aas i Kongsberggruppen, Harald Solberg fra Rederiforbundet, Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide og ansvarlig redaktør Øystein Hage i Kystens Næringsliv.

Fordommer

Mens Fotland er administrerende direktør og har lederansvaret i et rederi som omsatte for over 12 milliarder og leverte et driftsresultat på 2,2 milliarder i fjor, hadde Malin Gåsvær Haugen nylig sin første tur som styrmann på ett av rederiets kjemikalietankere.

Hun har drømt om «sjømannslivet» siden hun var liten. Begge bestefedrene seilte, og Malin er oppvokst med historier om det de var med på.

– Men i dag er det nok sånn folk har lite kunnskap om bransjen dersom man ikke har noen i familien som jobber her, mener Haugen.

Fotland tror det også kan handle en del om fordommer knytt til shipping.

– Når folk hører ordet skipsreder, tenker de gjerne på whiskyglass, sigarer og navn som Anders Jahre og Hilmar Reksten. Det er ikke slik jeg kjenner næringen. De som driver med shipping brenner for virksomheten, de brenner for lokalsamfunnet og de ønsker å skape noe, sier Fotland.

Malin Gåsvær Haugen på broen under seilas i Stillehavet. Foto: Privat

Stor omstilling

Selv tiltrådte han som toppsjef i Odfjell i mai i fjor. Men han har lang fartstid i rederiet. Som stabssjef ledet han det som i 2015 kulminerte i en storstilt omstilling i Odfjell. Rederiet tjente ikke penger, gjelden var skyhøy.

Det samme var kostnadene. 80 av 230 stillinger på hovedkontoret måtte vekk. I dag er mange av årsverkene tilbake.

Rundt 170 personer jobber døgnet rundt med kontrakter og drift av rederiets tankere, som årlige frakter over 15 millioner tonn med matoljer, håndsprit og 600 andre flytende væsker og kjemikalier rundt over hele verden.

De drøyt 80 fartøyene sysselsetter cirka 1600 sjøfolk. Noen norske som Malin, andre utenlandske. Det at norske rederier bruker utenlandske sjøfolk, er blitt brukt mot næringen i forhold til betydning på hjemmebane.

– Det regnestykket blir for enkelt. Man må se sammenhengen og det som skapes i hele den maritime verdikjeden, mener Fotland.

Her kan du lese Maritim Forums nasjonale ringvirkningsanalyse for 2023, utarbeidet av NyAnalyse:

Betydelige ringvirkninger

Som eksempel nevner han Trond Mohn og oppbyggingen av familiekonsernet Frank Mohn, senere Framo. Industrisatsingen begynte med pumper til fiskefartøy.

Fakta om maritim næring i Bergen
 • Omsetning: 80,7 milliarder
 • Sysselsatte: 9.096 årsverk
 • Indirekte årsverk: 13.556
 • Direkte skattebidrag: 2,8 milliarder
 • Indirekte skattebidrag: 3,6 milliarder
 • Samfunnsøkonomisk skatteeffekt: 6,5 milliarder
Kilde: Ringvirkningsanalyse fra NyAnalyse 2023

Virkelig fart i sakene ble det imidlertid først da virksomheten utviklet og ble leverandør av pumper til shippingnæringen.

– Odfjell seiler vel rundt med et sted mellom 2.000 og 2.500 pumper fra Framo. Tar vi med selskaper som Utkilen, Seatrans, Hansa Tankers og Westfal-Larsen, har rederiene i Bergen kjøpt pumper for betydelige verdier fra Framo. Vi er avhengige av og utvikler hverandre i den maritime næringen, sier Fotland.

God opplæring

Malin Gåsvær Haugen har kjent på det hun mener er ett av de andre konkurransefortrinnene til Odfjell: Solid opplæring og viljen til å satse på norsk ungdom som ønsker en karriere til sjøs.

Etter å ha seilt ett år på fregatt i forsvaret, tok hun bachelor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Ved siden av studiene jobbet hun i Grieg Green for å lære mer om hvordan næringen fungerer. Via studiekamerater på trinnet over fikk hun høre om Odfjell og hvordan de jobber med sine kadetter.

Malin Gåsvær Haugen begynte som kadett. Her fra arbeid på dekk sammen med Anita Håvardsen. Foto: Privat

– Jeg syntes det var trygt å velge et rederi der jeg de første turene kom på båt med flere nordmenn, samt et rederi der andre hadde gode erfaringer med opplæring. Og jeg har ikke angret. Du får god oppfølging, og folk behandles fint, sier Gåsvær Haugen.

Jobb på land

Hun har bestemt seg for å ta master ved Universitetet i Sørøst-Norge for på sikt å ta seg en jobb på land. Men det blir på sikt.

– Jeg har tenkte å seile også etter masteren. Når du jobber på langfart er du lenge borte, men du har også lange friperioder. Det passer meg fint, sier Gåsvær Haugen.

Harald Fotland mener at valgene styrmannen gjør vil gi henne en særstilling i forhold til andre unge som er nyutdannet. Godt betalt jobb er allerede sikret, og han kan garantere henne jobb på land når hun måtte ønske dette.

– Blant de som jobber på land i kjernevirksomheten har om lag halvparten erfaring fra sjø, mens halvparten har teoretisk bakgrunn. Malin får begge deler. Hun vil kunne velge å vrake i jobber dersom hun ønsker å gå i land, sier Fotland.

Malin Gåsvær Haugen har fått oppleve mye på kort tid til sjøs. Her fra Pedro Miguel-slusen i Panamakanalen. Foto: Privat

Stor knoppskyting

Selv om Bergen er i en særstilling med ett av de mest komplette klusterne i verden innfor kjemikalieskip, er han opptatt av å få frem at Bergen også har et svært sterkt shippingmiljø innenfor de fleste segmenter.

Med aktører som Grieg, Jebsen, Wilson og flere andre, har den bergenske shippingnæringen mer enn 500 norskregistrerte skip og rundt 40 aktive rederier innenfor offshore, regional og internasjonal fart.

I tillegg kommer verdensledende leverandørbedrifter og et sterkt miljø både på sjøforsikring og finansiering.

– Det er stor knoppskyting i og rundt rederiene, sier Fotland.