De har over 300 milliarder i formue og investerer stort i maritim næring

Noen av Norges rikeste investorer har valgt å engasjere seg i rederi, maritim industri og maritime leverandører.

Tunge eierkrefter dominerer kysten.
Tunge eierkrefter dominerer kysten.Foto: Ketil Svendsen, Wind Catching Systems, DN og Kongsberg Discovery.

Selv uten laksemilliardærene er det personer med betydelig kapital som velger å investere langs kysten.

John Fredriksen.Foto: Jeff Gilbert/DN
Det viser den oppdaterte listen fra Kapital, der de beregner formuen til de 400 rikeste nordmennene.

Listen er grundigere enn rene skattelistetall og ser på samlet formue vurdert ut fra markedsverdi på investeringene.

Fredriksen på topp

Øverst på tronen finner vi tradisjonen tro skipsreder og investor John Fredriksen.

Fredriksen er kanskje mest kjent for å ha verdier gjennom tankrederiet Frontline og oppdrettsselskapet Mowi.

Lenge var han storeier i Solstad Offshore. Her har Fredriksen imidlertid solgt seg ut.

I juni gikk han på nytt inn i denne delen av rederinæringen da Fredriksens familieselskap Geveran Trading forpliktet seg til å kjøpe aksjer for rundt 250 millioner kroner i Dof.

– Det er en fjær i hatten at John Fredriksen, en av Norges beste investorer, velger å gå inn i Dof, uttalte administrerende direktør Mons Aase til Kystens Næringsliv i forbindelse med denne nyheten.

Ifølge Kapital har John Fredriksen nå en formue på 205 milliarder kroner, 85 milliarder opp fra fjoråret.

Havvind-investor

Investor Johan H. Andresen blir ofte kalt «tobakkskongen» etter at familien tjente stort på selskapet Tiedemanns Tobaksfabrik.

Johan H. Andresen.Foto: Bent-Are Jensen

I 2001 etablerte han holding- og investeringsselskapet Ferd.

Kapital gir Andresen femteplassen på rikinglisten, med en formue på 45,2 milliarder, opp 200 millioner sammenlignet med 2022.

De siste årene har Ferd og Andresen dreid en betydelig del av investeringsporteføljen over på grønn industri.

I 2021 gikk Ferd inn med 200 millioner kroner da havvindutbygger Cloudberry i 2021 gjennomførte en emisjon med samlet proveny på 1.075 millioner kroner.

Andresen er nå største aksjonær med en eierandel på 12,17 prosent. Sammen med Arendals Fossekompani eier Ferd også Seagust, som har inngått partnerskap med Vattenfall for å by på norske havvindlisenser.

Ferd er dessuten storaksjonær i Aibel, en av Norges største offshorebaserte leverandører.

Her har Andresen vært med på å snu Aibel fra olje og gass til fornybar energi. Aibel i Haugesund er allerede en betydelig havvindleverandør.

Aibel samarbeider med Wind Catching Systems, som har Ferd på eiersiden og satser på å utvikle et havvindseil bestående av en rekke mindre turbiner. Dette skal gi økt effekt og levere mer energi enn det tradisjonelle turbiner gjør.

Verft og rederi

Sveits-utflyttede Kjell Inge Røkke regnes til liks med Kypros-baserte John Fredriksens som nordmann på Kapitals formueliste.

Røkke har fått sjuendeplassen på listen, med 38,4 milliarder kroner i formue. Dette er ned 6,9 milliarder sammenlignet med fjoråret.

Kjell Inge Røkke.Foto: Aker BP

Moldenseren har bygd hele karrieren sin på maritim relatert virksomhet, helt fra han i 1982 startet med sin første tråler i USA.

I dag er Røkke hovedeier i Aker ASA, med verfts- og industrigiganten Aker Solutions, samt fornybarsatsing gjennom Aker Horizons.

Kjell Inge Røkke er også største eier i Solstad Offshore, rederiet som «vant» konsolideringskampen etter den store oljenedturen gjennom å sluke daværende Rem Offshore og Farstad Shipping, samt å gjennomføre sammenslåing med Deep Sea Supply.

Også Kristian Siem, i dag eier og styreformann i Siem Offshore, kjempet om kontrollen over Solstad Offshore. Det var imidlertid Kjell Inge Røkke og John Fredriksen som gikk seirende ut av kampen.

135 millioner i utbytte

Ole Ertvaag er for mange et ukjent navn. Han er toppsjef i private-equity-selskapet Hitecvision og eier investeringsselskapet Eføy Investering.

I sistnevnte kunne Ertvaag i sommer ta ut 135 millioner kroner i utbytte etter å ha tjent hele 300 millioner i 2022.

Ole Ertvaag.Foto: Equinor

Kapital gir Stavanger-mannen 22. plassen på rikinglisten, med en samlet formue på 11,75 milliarder kroner.

Hitecvision har blant annet eierposten i Hav-gruppens Hav Energy, den gryende havvindleverandøren Ocean Installer og havvindutbyggeren Vår Energi.
På plassen bak Ertvaag finner vi Erik Must, en av de største private investorene på Oslo Børs. Han eier stort i Kongsberg Gruppen, der divisjonen Kongsberg Maritime har bidratt til sterke økonomiske resultater.

Rike på rederi

Plass nummer 26 (Niels G. Stolt-Nielsen, 9,75 milliarder i formue), 29 (Christen Sveaas, 9,5 milliarder i formue), 30 (Leif O. Høgeh og Morten W. Høegh med samlet formue på 18,6 milliarder), 33 (Fred. Olsen, 9,10 milliarder i formue) og 34 (Rannfrid Rasmussen, 9,05 milliarder i formue) kontrolleres alle av aktører som er tungt inne i rederibransjen.

Sistnevnte er kanskje det minst kjente navnet for folk flest. Rannfrid Rasmussen er medeier i Rasmussen-gruppen, som etter andre verdenskrig bygde seg opp som en betydelig virksomhet innen internasjonal skipsfart.

Christen Sveaas.Foto: Mikaela Berg

I dag er Rasmussen-gruppen blant annet største eier i seismikkselskapet Shearwater Geoservices, som i fjor omsatte for over tre milliarder kroner og hadde et driftsresultat på nærmere 460 millioner.

Niels G. Stolt-Nilsen er konsernsjef og største eier i rederiet Stolt-Nielsen, mens Christen Sveaas er storeier i Siem Offshore. Han kjøpte seg stort opp i rederiet i mars i fjor, og kunne i april i år konstatere at investeringen hadde hatt en verdiøkning på én milliard kroner.

Brødrene Høegh kontrollerer rederiet Høegh Autoliners, samt Høegh LNG. Fred. Olsen er både inne i utbygging av havvind og havvindfartøy gjennom Fred. Olsen Wind Carrier.

(Copyright)
Publisert 26. September 2023, kl. 04.54Oppdatert 26. September 2023, kl. 04.54