Deler ut nærmere 100 millioner: Én aktør er veldig glad og kritisk på samme tid

Enova gir 76,7 millioner kroner i støtte til elektrifisering av sju nye fartøyer. – Glad for støtten, men at Enova nå kutter ut batterihjelp er håpløst og bidrar til forurensing, sier reder.

Ny hybridbåt hos Rødne.
Ny hybridbåt hos Rødne.Foto: Rødne

Midlene kommer via støtteprogrammet «Elektrifisering av sjøtransport». Blant støttemottakerne er det turistfartøy, fôrfartøy, en selvlosser og flere bulkskip.

Glad, men kritisk

Et av selskapene som får batteristøtte er Rødne Trafikk.

Daglig leder, Lars Rødne, er todelt når det gjelder Enovas hjelp.

– For det første: Vi hadde aldri hatt råd til batteripakke på vårt kommende hybridfartøy uten hjelp fra Enova. Millionstøtten er vi takknemlig for. Uten den hadde det blitt forurensende dieselmotor.

Men:

– Jeg er særdeles kritisk til at Enova nå kutter drastisk ned på batteristøtte til fartøy. Vi er langt fra i mål, for å si det mildt. Jeg frykter at mange mindre aktører må utsette sitt grønne skifte på grunn av dette. Dermed blir det mange forurensende dieselmotorer i fjordene, i stedet for at de hadde fått hjelp til miljøvennlige hybridløsninger, sier Lars Rødne til Kystens Næringsliv.

– Kommer nye pakker, sier Enova

Leder for maritim transport i Enova, Rune Holmen presiserer at ingen dører lukkes for godt:

- Enova jobber kontinuerlig med utvikling av støttetilbudet, og det er riktig at det har vært en del endringer i programmene rettet mot maritime batterier det siste året. Vi vil presisere at støtten til dette vil fremover ikke kuttes, men vil dreies mer mot nullutslippsløsninger. Det nye støtteprogrammet har allerede vært ute på innspill og vi kommer tilbake med mer informasjon i løpet av våren, sier han til Kystens Næringsliv.

Les lenger nede i saken hvor mye Rødne Trafikk fikk i støtte.
Les også denne: Det er ikke første gang den maritime næringen er kritisk til Enova:
– Vi ønsker en raskere innfasing av nullutslippsteknologi i maritim transport. Det gjelder særlige innovative elektrifiseringskonsepter av fartøy og teknologier for bruk av hydrogenbaserte energibærere, sier Rune Holmen, leder maritim transport i Enova.

Han sier at Enova vil øke og framskynde utvikling og bruk av ny og innovativ teknologi som muliggjør utslippsfri maritim transport.

Disse fikk millionbeløp:

Batterihybridisering og energieffektivisering av fôrfartøy, Eidsvaag AS – 23,2 mill. kroner

Eidsvaag AS opererer skip som transporterer fiskefôr fra fabrikker ut til oppdrettsanlegg langs norskekysten.

Støtten vil gå til bygging av to nye fôrfartøy som er spesialdesignet for formålet.

Med en batterihybridløsning, andre energieffektiviserende tiltak som optimalisert varmegjenvinningssystem med CO₂-varmepumpe, samt elektrisk gravemaskin – kan fartøyet redusere klimagassutslipp i drift og på sikt opereres med nullutslipp i perioder.

Elektrifisering av MS Sandtroll, Roslagen Shipping – 11 millioner kroner

Roslagen Shipping AS skal gjøre oppgraderinger og levetidsforlengelse av et spesialfartøy for sandpumping/mudring. Hovedmotor skal skiftes ut, og det skal installeres et elektrisk fremdriftsystsem med batterier, landtilkopling for lading og nye hjelpegeneratorer.

Det er forventet at denne oppgraderingen vil gjøre det mulig å operere skipet i 10–15 nye år.

Hybridifisering av turistfartøy, Rødne trafikk – 7,3 millioner kroner

Rødne trafikk AS ønsker å bygge en hybrid båt for operasjon og drift fra Bergen til Mostraumen. Dette er en turistrute Rødne har driftet i ti år.

Båten skal være en katamaran bygget i karbonfiber, og skal designes og bygges ved et verft i Vestland.

Rødne hadde et ønske om å bygge et helelektrisk fartøy for Mostraumen, men ser at det er krevende å få tilgang til tilstrekkelig likestrømslading til å kunne gå helelektrisk hele turen, og installerer derfor i første omgang en batteripakke med kapasitet dimensjonert etter tilgjengelig strøm på kai.

Fartøyet klargjøres for større batteripakke som installeres så snart tilstrekkelig lading er tilgjengelig.


Ny teknologi for tre frakteskip (Cabu III), Klaveness Combination Carriers – tre skip à 11,7 millioner kroner

Rederiet Klaveness Combination Carriers (KCC) har gjennom sitt datterselskap KCC Shipowning AS intensjon om å installere såkalte «suction sail» i kombinasjon med batteripakke i tre nye identiske CABU kombinasjonsskip som skal bygges.

Skipene frakter tanklaster inn og tørrlaster ut av Australia, og oppnår gjennom dette svært høy utnyttelse av skipene.

(Copyright)
Publisert 15. February 2024, kl. 23.09Oppdatert 16. February 2024, kl. 09.14