Det sier daglig leder Hans Jørgen Fedog ved Green Yard Kleven i Ulsteinvik til Kystens Næringsliv.

Daglig leder Hans Jørgen Fedog i Green Yard Kleven. Foto: Green Yard Group

I 2022 oppnådde verftet en omsetning på 141 millioner kroner, ned mer enn 70 prosent fra nærmere 496 millioner året før.

Green Yard Kleven er 100 prosent eid av Green Yard Group, der Fedog eier 33,3 prosent gjennom selskapet Feko AS.

Fornøyd med økt lønnsomhet

Forklaringen på den kraftige nedgangen i omsetning fra 2021 til 2022 er enkel.

– I 2021 hadde vi nybygget Rem Energy for Rem Offshore, sier Fedog.

2022 passerte uten nybygg for Green Yard Klevens del. Likevel økte lønnsomheten. Mens driftsresultatet i 2021 lå på 10,8 millioner, noe som medførte en driftsmargin på i overkant av 2 prosent, oppnådde verftet i 2022 et driftsresultat på 7,6 millioner.

Det ga en driftsmargin på 5,4 prosent.

– Vi er fornøyde med at lønnsomheten går opp, sier Fedog.

Nybygget Rem Energy. Foto: Green Yard Kleven

Overtok etter konkurs

Green Yard Kleven er bygget på restene etter gamle og tradisjonsrike Kleven Verft. Sistnevnte lukket dørene da de siste eierne, kroatiske DIV Group, begjærte verftet konkurs i juli 2020.

Konkursen rammet 441 ansatte. Datterselskapet Kleven Maritime Contracting ble solgt til Langset-gruppen, noe som sikret fortsatt jobb for 225 personer.

Green Yard Group overtok selve verftsdelen etter avtale med konkursboet og de involverte bankene. Green Yard var ledende på resirkulering av skip, men signaliserte også at de ville fortsette med nybygg ved Kleven.

– Kleven er et fantastisk verft med en meget oppegående ledelse. Det ligger godt til, og vi så en fin mulighet for å utvide kapasiteten vår, uttalte Fedog til E24 den gang.

Kleven Verft var i sin tid stort også i europeisk målestokk. Foto: Per Eide

Brasilianske ombygginger

Byggingen av Rem Offshore sitt havvindfartøy Rem Energy i 2021 ble karakterisert som en kjempekontrakt for Green Yard Klevens del. Partene ville ikke gå ut med verdien av oppdraget.

Men det bidro altså til at omsetningen skjøt i været fra drøyt 57,7 millioner i oppstartsmånedene under Green Yard-eierskap i 2020 til en halv milliard i 2021.

I fjor var det mer «back to basic» for Green Yard Klevens del, med ombyggingsoppdrag som grunnlag for driften.

Verftet har blant annet hatt flere oppdrag for det brasilianske rederiet Oceanica, med reaktivering og ombygging av offshoreskip som er kjøpt fra norske rederier.

Håper på offshoreoppdrag

Hans Jørgen Fedog har likevel håp om at det fremover skal bli aktuelle for flere nybygg. Det er første og fremst offshorerederiene Green Yard Kleven setter sin lit til.

Green Yard Kleven inngikk i vår en ny ombyggingskontrakt med det brasilianske rederiet Oceanica, denne gang for Oceanicasub X. Foto: Green Yard

– Her er det jo etter hvert blitt en aldrende flåte, og nå tjener rederiene penger igjen. Samtidig er det denne bransjen vi har mest erfaring med når det kommer til nybygg, sier Fedog.

De to verftskonkurrentene i Ulsteinvik, Vard og Ulstein, har den siste tiden begge signerte kontrakter for bygging av havvindfartøy til offshorerederier.

Den norske tiltakspakken på olje og gass vil på litt sikt føre til en betydelig økningen i fartøysaktiviteten på norsk sokkel. Samtidig skaper en galopperende havvindutbygging stort behov for nye offshorefartøy.

Foreløpig er Storbritannia driveren for utbygging i Nordsjøen, men fra 2026/2027 er det forventet at også den norske utbyggingen skal komme i gang for alvor.

Ønsker forskuddsgaranti

I reviderte statsbudsjett nylig kom meldingen om at SV har fått regjeringen med på å utvide garantiandelen Eksfin kan gi til byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs fra 50 prosent til 75 prosent.

Et positivt skritt på veien mot å øke norske skipsverfts konkurransemuligheter i forhold utlandet, mener Fedog.

– Dette vil nok øke fleksibiliteten noe, men vi må jobbe videre med en forskuddsgarantiordning. Det er her nøkkelen ligger, sier han.

For mange skipsverft er egenkapitalen lav etter covid-19, offshore- og finanskrise. Mange mangler dermed evnen til å gi rederne garanti for deres innbetalinger i løpet av byggeperioden.

En forskuddsgarantiordning fra staten kan gjøre norske skipsverft i stand til å ta på seg flere nybyggoppdrag.