Lovforslaget om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann ble sendt på høring i 2022. I dag seiler sjøfolk med ulik lønn for likt arbeid, avhengig av flaggstaten skipet seiler for.

Forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, Kurt Inge Angell, sier til Kystens Næringsliv at de signaliserte endringene er positive.

Kurt Inge Angell er forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund. Foto: NSF

– Et skritt i riktig retning for rettigheter offshore. Samtidig har vi fortsatt mange spørsmål når det gjelder helheten.

Utvidelse av virkeområdet

Endringen gjelder blant annet «utvidelse av allmenngjøringslovens virkeområde til å omfatte innenriks skipsfart, i hovedsak kystfart og cruise som i det vesentlige skjer mellom norske havner», heter det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet i dag.

– Norske sjøfolk skal ikke utkonkurreres på hjemmebane av arbeidsfolk med langt dårligere lønn, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding om forslaget departementet nå legger frem.

Endringene vil samtidig bety at man går bort fra forslaget om en egen særlov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip.

Alle forbundene innkalt

Sammen med det Fiskeri- og havministeren omtaler som «alle forbundene», er også han invitert til en orientering mandag 11. mars. Der skal videre tilbakemeldinger kunne gis. På møtet vil også Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Energidepartementet delta, med folk fra både politisk ledelse og embetsverket.

Endringene etter den første høringen skal på nytt sendes ut på høring, og vil gjennomføres i sektorlovgivning for petroleum, havvind, utvinning av havbunnsmineraler, akvakultur eller karbonfangst- og lagring.

Utvidelse av allmenngjøringslovens virkeområde er en av to endringer i lovforslaget.

Norske lønnsvilkår

Den andre er pålegg overfor rettighetshavere om å sørge for at ansatte på skip som yter maritime tjenester til virksomheten har norske lønnsvilkår.

«Dette gjelder alle som har tillatelse til å utøve virksomhet i norsk farvann eller på norsk sokkel», heter det i forslaget.

Substansen i forslaget vil i stor grad være likt som tidligere, ved at det stilles krav om norsk lønn til ansatte på skip i innenriksfart og offshore, og ved at det avgrenses mot skip i internasjonal fart.