Det sier Jon Tarjei Kråkenes, leder for den kommersielle delen av Orcelle Wind-prosjektet i rederiet Wallenius Wilhelmsen. De vinddrevne skipene som er under utvikling skal kunne kutte utslippsmengden med mellom 50 og 90 prosent.

Målsetning om 2027

Fremtidsvisjonen som rederiet utviklet en modell av til World Expo i Tokyo i 2005 er nå i ferd med å bli virkelighet. I løpet av året skal en landbasert rigg med fullskala versjon av en 50 meter høy vindvinge testes på land i Sverige.

– I løpet av 2024 skal vi installere en vinge på en av våre eksisterende båter for å teste funksjonene ytterligere. Målet er at et ferdig skip skal ut og seile i løpet av 2027, sier Kråkenes.

Jon Tarjei Kråkenes, leder for den kommersielle delen av Orcelle Wind-prosjektet i rederiet Wallenius Wilhelmsen. Foto: Wallenius Wilhelmsen

Selv om seil er den mest brukte benevnelsen på vindfanget på tradisjonelle «seilbåter», bruker man vinge i tilknytning til Orcelle Wind – rett og slett fordi seilet i utforming har mer til felles med en flyvinge.

Viktig milepæl

Orcelle Wind blir verdens første vindassisterte bilskip.

Skipene planlegges med en lengde på 220 meter langt og en bredde på 40 meter. Det foreløpige konseptet er skissert med seks faste seil som kan legges ned ved operasjoner i havn og passering gjennom kanaler.

Orcelle Wind skal ha plass til 7.000 biler og rullende materiell om bord. Tidligere i år fikk Wallenius Wilhelmsen og 10 samarbeidspartnere ni millioner euro i støtte til EUs innovasjons- og utviklingsprogram EU Horizon til å videreutvikle konseptet.

Wallenius Wilhelmsen
  • Wallenius Wilhelmsen er et svensk-norsk rederi dannet i 1999 ved sammenslutning av Wallenius Wilhelmsen og Wilhelmsen.
  • Rederiet har drøyt 8.000 ansatte i 29 land over hele verden med hovedkontor i Oslo.
  • Wallenius Wilhelmsen kontrollerer 128 skip som server 15 handelsruter til seks ulike kontinenter.
  • Rederiet omsatte i i 2021 for 3.384 millioner amerikanske dollar, tilsvarende drøyt 3,5 milliarder norske kroner.

– Dette er selvsagt viktig økonomisk. Like viktig er imidlertid anerkjennelsen av prosjektet som en slik tildeling innebærer, sier Kråkenes.

Orcelle Wind ble også hedret med Rederiforbundets miljøpris, Heyerdahlprisen 2023. Juryen karakteriserte skipskonseptet som «en game changer».

Kundefokus

En av partnerne i EU-søknaden er Volvo Cars. Wallenius Wilhelmsen har i arbeidet med konseptet vært bevisst på å ta med kundesiden, som er helt avgjørende når skipet skal inn i drift.

– Det er ekstremt viktig for oss at en viktig kunde som Volvo Cars tror på Orcelle Wind. Vi har også signert en intensjonsavtale med Mercedes Bentz for bruk av fartøyet. Dette er signalkunder som viser hvor viktig det er at vi tar ansvar og bidrar til å finne gode og utslippsvennlige løsninger, samtidig som deres støtte til prosjektet vil være viktig overfor andre kunder, sier Kråkenes.

De andre partnerne i EU-prosjektet er Wallenius Marine, AlfaWall Oceanbird, StormGeo, Maritime CleanTech, DNV, RISE Maritime, KTH, UGent og NTUA.

Solid utviklingsarbeid

Mellom Wallenius Wilhelmsens presentasjon av fremtidskonsept i 2005 og dagens status på Orcelle Wind-prosjektet ligger mange år med nitid utviklingsarbeid.

Drivkraften her var Wallenius Marine, ett av datterselskapene i Wallenius Lines, som i dag er en av de største eierne i Wallenius Wilhelmsen.

I 2010 startet Wallenius Marine prosjektet Zero Emission, med mål om å minimalisere og eliminere utslipp fra shipping.

I realistisk, kommersiell drift der det også benyttes alternativ energibærer, vil utslippsreduksjonen med Orcelle Wind trolig ligge på mellom 50 og 60 prosent. Foto: Wallenius Willhelmsen

I 2015 ble de første, tidlige skissene til nullutslippsskipet laget. I 2018 fikk selskapet støtte fra staten til videre utvikling, og inngikk partnerskap med KTH, Sveriges største tekniske universitet, daværende SSPA Maritime Centre samt den svenske transportadministrasjonen.

Sammen med svenske Alfa Laval har Wallenius Marine nå dannet de selskapet AlfaWall Oceanbird for å utvikle satsingen på vinddrevne fartøy ytterligere.

Ser på energibærer

– Wallenius Wilhelmsen signerte høsten 2020 avtale om å ta i bruk Oceanbird-konseptet. Det er dette som er grunnlaget for vår Orcelle Wind, sier Kråkenes.

Wallenius Wilhelmsen og ytterligere ti prosjektpartnere bruke EU-midler og egne investeringer til å bygge og demonstrere teknologien som skal til for å realisere et nullutslipps ro-ro-skip for frakt av biler og annet rullende materiell.

Rederiets kunder har vist stor interesse for konseptet. Foto: Wallenius Wilhelmsen

– Ett av forholdene som skal avklares er hvilken energibærer som skal brukes i tillegg til vind. Her ser vi på flere muligheter. Med kun vind kan utslippene reduseres med 90 prosent. I realistisk, kommersiell drift der det også benyttes alternativ energibærer, vil utslippsreduksjonen trolig ligge på mellom 50 og 60 prosent, sier Kråkenes.

Kundedialogen så langt viser tydelig at kundene støtter prosjektet og ønsker å være med på reisen.

– De uttrykker en vilje til å se på hvordan vi kan optimalisere hele logistikk kjeden, fra produksjon til sluttkunde, for å legge til rette for en noe lengre sjøtransport tid med Orcelle Wind sier Kråkenes.

Viktig for utviklingen

Niclas Dahl, administrerende direktør i AlfaWall Oceanbird, sier til Kystens Næringsliv at Wallenius Wilhelmsen og Orcelle Wind er en svært viktig kunde når de nå jobber med å kommersialisere vindvingekonseptet ytterligere.

AlfaWall Oceanbird ble dannet i 2021 som et joint venture mellom Alfa Laval og Wallenius, med mål om å bidra til en drastisk reduksjon i karbonavtrykket i marin industri basert på det årelange FoU-arbeidet som allerede var gjort.

Niclas Dahl, administrerende direktør i AlfaWall Oceanbird. Foto: AlfaWall Oceanbird

Vindvinge-teknologien er det sentrale i arbeidet.

– Orcelle Wind er jo et konsept der utviklingen omfatter hele båten med optimalisering av design og utforming i tillegg til vinddelen. I Oceanbird jobber vi bare med vindsegmentet, sier Dahl.

Også til retrofit

Målet er at vindbasert drift basert på vingekonseptet skal tas i bruk i samarbeid med rederier på to fronter: På nybygg der vind sørger for fremdrift sammen med en alternativ, grønn energibærer, samt gjennom retrofit og ombygging av eksisterende fartøyer.

Teknologi som bidrar til grønnere drift i dagens flåte er noe som blant annet administrerende direktør Harald Fotland i Odfjell har etterlyst.

– Slike løsninger vil ha stor påvirkning og gi betydelige miljøgevinster, sier Dahl.

Lærer av tester

Utviklingen av Orcelle Wind gir AlfaWall Oceanbird nyttig erfaringsgrunnlag i eget teknologiarbeid. Den landbaserte testen som skal i gang i Øresund i løpet av året vil sørge for data som kan brukes til å optimalisere vingeteknologien ytterligere.

– Vi bygger én vinge til denne testen, og en ny vinge til testing på en av Wallenius Wilhelmsens eksisterende båter. Gjennom test på båt vil vi lære mer om hvilke tilpasninger som må gjøres for at vindvingen skal fungere optimalt, sier Dahl.

I Wallenius blir det nå blant annet jobbet med hvilke energibærer Orcelle Wind skal ha ved siden av vindvingene.