Kontrollrommet er samlokalisert med kontrollrommet Equinors ubemannede plattform Valemon, melder nettstedet Offshorewind.

Verdens største

Hywind Tampen eies av Equinor, Petoro, OMV, Vår Energi, Wintershall Dea og INPEX Idemitsu Norge AS, som også er partnerne bak Gullfaks- og Snorre-feltene. De syv turbinene som skal stå ferdige i år, skal gjøre Hywind Tampen til verdens største flytende vindpark.

Hywind Tampen
  • Partnere: Equinor, Petoro, OMV, Vår Energi, Wintershall Dea og INPEX Idemitsu Norge AS.
  • Total systemkapasitet på 88 MW.
  • Ligger om lag 140 km utenfor norskekysten.
  • Vanndybden er mellom 260 og 300 meter.
  • Vindturbinene er montert på flytende betongstruktur med felles forankringssystem.
  • Turbinene vil koples sammen i en sløyfe med et 2,5 km langt inter-array kabelnett som har en kapasitet på 66 kilowattimer
Kilde: Equinor

Vindparken skal etter planen forsyne om lag 35 prosent av det elektriske kraftbehovet på Gullfaks- og Snorre-feltene. Det skal gi en CO₂-reduksjon på om lag 200.000 tonn i året.

Arbeidet med å tilpasse offshoreinstallasjonene til havvind, startet allerede i 2019. Den gang var det planlagt en flytende vindpark på 88 megawattimer. Når Hywind Tampen er i full drift, vil den etter planen yte 94,6 megawattimer med strøm, og erstatte gassturbinene som sørger for strøm i dag.

Syv av elleve turbiner skal i løpet av året stå klare til å forsyne produksjons- og boenhetene ved olje- og gassfeltene med strøm.