– Det viktigste er det praktiske resultatet, ikke måten det blir gjort på. Regjeringen har så langt brukt altfor lang tid på denne saken, men med godt og raskt arbeide klarer de kanskje å komme i mål, sier forbundsleder Kurt Inge Angell til Kysten Næringsliv.

Helt siden daværende fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran annonserte at regjeringen var gryteklar med et lovforslag som skulle sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, har fagbevegelsen krevd fortgang i arbeidet.

Den første høringsrunden hadde frist 31. august 2022.

Kaster vrak

I går kunngjorde fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og hennes departement at de velger å kaste vrak på det opprinnelige forslaget om særlov for norske lønns- og arbeidsvilkår på sjøen.

I stedet velger fiskeriministeren å utvide allmenngjøringsloven og dets virkeområde til å «omfatte innenriks skipsfart, i hovedsak kystfart og cruise som i det vesentlige skjer mellom norske havner», som det heter i pressemeldingen som fulgte.

Sjømannsforbundets leder Kurt Inge Angell stilte seg i utgangspunktet avventende til endringen som kom etter en relativt kort høringsrunde og desto lenger behandlingstid.

– Et skritt i riktig retning for rettigheter offshore. Samtidig har vi fortsatt mange spørsmål når det gjelder helheten, sa han over telefon til Kystens Næringsliv rett etter departementets utspill.

Fortjener honnør

I ettertid har Angell valgt å utdype uttalelsen, og signaliserer i dag at målet er viktigere enn veien.

– Med dette arbeidet legger regjeringen fundamentet for fremtidens konkurransekraft til norsk maritim næring, det fortjener de stor honnør for. Nå må vi bare sørge for at lovverket i den enkelte sektorlovgivning blir så stramt og utvetydig som mulig

Angell mener at mye står på spill, intet mindre enn fremtiden til hele den maritime klyngen.

– Klyngen, som er verdensledende, er avhengig av kompetansen som sjøfolkene innehar. Skal fremtidens norske arbeidstakere søke seg ut på sjøen i Norge så trenger vi et krav til norske lønns- og arbeidsvilkår.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier til bransjenettstedet Frifagbevegelse at LO er blitt hørt i høringsrunden.

– De gjør noen endringer. Men kursen er den samme og vi kommer i havn, sier hun til nettstedet.

LO foreslo i første høringsrunde at operatør eller tilsvarende rettighetshaver forplikter seg til å følge norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel.

Kritisk til allmenngjøring

Ikke alle er like enig i grepene som nå går inn i ny høringsrunde. Sjømannen Jan Nilsen, som er i oppstart av Interesseorganisasjonen for Forpleiningspersonell i maritim næring og engasjert i Safe, Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, er kritisk.

Det er imidlertid som grunnlegger av facebookgruppen Norske sjøfolks fremtid han uttaler seg i et leserbrev i Kystens Næringsliv i dag.

Nilsen er kritisk til både tidsbruken og bruken av allmenngjøring, noe han påpeker er noe forbundene for lengst har gått bort fra.

- Jeg foreslo å innføre allmenngjøring midlertidig, mens en utarbeidet norske lønns- og arbeidsvilkår. Fordi allmenngjøring fungerer kun hvis den alltid sittende regjering vil ha den. De har vetorett gjennom flest stemmer og kan fjerne den. Da har den ikke den forutsigbarheten norske sjøfolk trenger, skriver han (les hele innlegget her).