Dette er et anbud norske verft taper

Norske verft er sjanseløse i kampen om å vinne byggekontraktene for ferjene i Oppedal–Lavik-anbudet.

Geir Bjørkeli er oppgitt over at det ikke kan innføres tvang om bruk av norske leverandører i statlige anbud.
Geir Bjørkeli er oppgitt over at det ikke kan innføres tvang om bruk av norske leverandører i statlige anbud.Foto: Arvid Steen

Det er styreleder i Maritime bransjeforening, Norsk Industri, Geir Bjørkeli, som sier dette til Kystens Næringsliv.

Vi møtte ham under shippingkonferansen i Bergen, tirsdag.

– Jeg er oppgitt over at norsk verftsindustri blir parkert på sidelinjen, sier Bjørkeli.

Det var Statens vegvesen som satte ut Oppedal–Lavik-sambandet på anbud. Fjord1 sikret seg avtalen om å drifte sambandet med elektriske, og etter hvert, selvkjørende ferjer.

– Rett og slett håpløst

Men Geir Bjørkeli mener det er horribelt at norske verft ikke får byggekontraktene på ferjene.

– Jeg mener det er håpløst at Statens vegvesen stiller langt strengere krav til seg selv når det gjelder HMS og arbeidsforhold, enn til dem som vinner et anbud. Med det mener jeg at etter all sannsynlighet vil byggingen av de nye helelektriske ferjene på Oppedal-Lavik-sambandet bygges i Tyrkia, eller andre land utenfor EU, sier han til Kystens Næringsliv.

Han legger til at som forkjemper for norske arbeidsforhold og regler, mener han det er trist at Staten tilsynelatende ikke engasjerer seg like mye.

– Jeg er rimelig sikker på at de ser litt lettere på strenge HMS-regler, lønn og arbeidsforhold der enn her hjemme, sier Geir Bjørkeli.

Samtidig understreker han at når det er stort sett rimeligere for redere å sende byggekontrakter utenfor Europa.

Ønsker like vilkår

Bjørkeli får støtte fra verftsindustrien. Men problemet lar seg ikke løse over natten.

– Det ville jo vært en fordel om det lå føringer for at offentlige anskaffelser skulle bygges i Norge, foreslår Kristin Hide.

Kristin Hide ved Myklebust verft.Foto: Myklebust verft.
– Det er vel ikke helt lovlig?

– Nei, det er det jo ikke, medgir administrerende direktør i Myklebust verft og ler.

– Men et uttrykt ønske om konkurranse på like vilkår ville være innafor.

Hide utdyper at de samme betingelsene gjelder for alle som skal bygge båt.

– Om det er offentlige anbud eller til andre har du dette med rammebetingelser. Innenfor det med garantiordninger og tilgang på finansiering for eksempel, skulle være mulig å gjøre noe. Det kunne helt klart hjulpet på konkurranseevnen om man sluttet å skyve pengene ut av landet og til utenlandske verft, sier hun.

Burde vært påbudt «norsk» i anbudet

Bjørkeli vet at det ikke er mulig ifølge EØS-regler å pålegge Staten i sine anbud om å bruke norske aktører.

Men det burde være det, forteller han.

– Jeg vet dette er en lang diskusjon, men det burde vært mulig å legge i Oppedal-Lavik-anbudet, for eksempel, at norske verft skal prioriteres. Det er underlig at Staten ikke støtter norsk industri mer enn de gjør.

Har du lyst å lese mer om denne problematikken? Les mer her

Må forvente like krav

Administrerende direktør Tor Leif Mongstad ved Havyard Leirvik er enig med kollega Hide på Myklebust verft.

– Vi må forvente de samme krav til utenlandske verft som til norske verft. Det vil si at en ikke utelukkende blir målt på pris, men for eksempel blir vektet på pris, krav til arbeidsforhold, miljøavtrykk i produksjon og HMS.

Tor Leif Mongstad ved Havyard Leirvik.Foto: Ketil Svendsen

Han har samtidig merket seg en markant bedring i konkurranseevne mot utlandet. Mye skyldes at Norge har klart å holde inflasjonen nede, i kontrast til tradisjonelle konkurrentland.

– Vi ser at vi er blitt veldig mer populære enn det vi har vært, sier Mongstad. I Tyrkia er det galopperende inflasjon og renter. I sum betyr det at gapet mellom oss og utlandet er blitt mindre.

Samtidig ønsker verftssjefen at prinsippet i samhandlingsavtalen i EØS tas i bruk, med rom for at anbud kan begrenses geografisk til EU/EØS-området. Nå håper han på stabil, norsk økonomi.

– Det blir nok ikke deflasjon i utlandet, men greier vi å holde et normalt nivå her i landet framover vil vi ha en varig forbedring i konkurransekraften. Da er mye gjort for verftene, sier Mongstad.

Berges av teknologien

Om Bjørkeli er oppgitt over norsk verftssatsing innen skrogbygging, er han mer positiv til teknologisatsingen som tross alt skal bidra til at ferjene drives framover.

– Jeg er kritisk til at byggekontraktene går utenlands, men desto mer positiv til teknologiløftet norsk leverandørindustri får grunnet Oppedal-Lavik-kontrakten. Alt fra batteriteknologi, framdriftssystemer blir av en sort vi ikke har sett før på verdensbasis, sier han.

Han legger til at han gleder seg til å se ny teknologi springe ut i forbindelse de nye ferjene som skal betjene Lavik – Oppedal.

– En samlet teknologibransje i Norge blir en del av et kjempeløft, og vil de neste årene utvikle verdens mest avanserte ferjeteknologi – som vi faktisk ikke har utviklet ferdig per dags dato, sier Bjørkeli.

(Copyright)

Husk å melde deg på Kystens Næringslivs nyhetsbrev

Kystens Næringsliv har fått nyhetsbrev. Redaksjonssjef Arvid Steen oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.
Meld deg på nyhetsbrevet
Publisert 1. November 2023, kl. 04.01Oppdatert 1. November 2023, kl. 13.21