– I starten skulle den bare gå på flytende naturgass, LNG.

Jan Arild Paulsen er administrerende direktør i Seaworks, og forteller til Kystens Næringsliv at Harstad-selskapet så langt som mulig ønsket å investere inn i det grønne skiftet med det nye bulkskipet «Vigdis H». Da prisstigningen kom, angret de seg.

Jan Arild Paulsen er administrerende direktør i Seaworks. Foto: Seaworks

– I ettertid tenkte vi at vi kanskje burde satset på dual fuel, både LNG og marin diesel.

Fra verft i Kina

Til sommeren klapper nemlig rederiets nybygg MS «Vigdis H.» til hjemmehavnen i Harstad, etter at Polarconsults design PK-164 LNG EcoBulk er blitt overlevert fra Wuhu-verftet i Kina. Timingen for en annen energibærer var på deres side. Lokal satsing på biogass kan nå gjøre «Vigdis H» til et nullutslipps dual fuel-fartøy på LNG, og altså biogass når leverandøren starter opp.

– Sist tirsdag tegnet vi en intensjonsavtale med Rå Biopark, et prosjekt startet av regionale renoveringsselskap. Når de kan levere, blir vi helt karbonnøytrale, forteller Paulsen fornøyd over handsfree i bilen.

Rå Biopark er i oppstartsfase, med byggstart i slutten av 2023 og levering frem mot 2025.

– Jeg håper at det ikke blir en lang overgang mellom LNG og biogass.

Polarconsultdesignen PK-164 LNG EcoBulk. Foto: Polarconsult

Familierederi

«Vigdis H» med en lastekapasitet på 3700 tonn, er oppkalt etter Vigdis Hokland, reder og tidligere eneeier i selskapet. Fartøyet blir det lengste i egen flåte. Seaworks ble stiftet i 1995 av mannen Geir Tore Hokland, som døde i 2007. Vigdis får nå et fartøy i eget navn – i likhet med både mann, sønn og datter. I dag er det nemlig datteren Helene Kamine Hokland og Martin Hokland som deler selskapet seg imellom.

Investeringen i LNG og biogass koster selskapet store summer, som de også ønsker å legge igjen i lokalmiljøet rundt Harstad. Det inkluderer de lokale designerne i Polarconsult.

Rå Biopark
  • Rå Biopark skal etablere anlegg for biogass- og biokullproduksjon i Skibotn i Storfjord kommune, drevet frem av avfallsselskapene Remiks Miljøpark, Avfallsservice, Hålogaland Ressursselskap, Reno-Vest, Lofoten Avfallsselskap og Finnmark Ressursselskap.
  • Rå Biopaark er et konsept for bærekraftig håndtering av organisk avfall, hvor man gjennom regionalt samarbeid og satsing på ny teknologi skal produsere råvarer og produkter som etterspørres av lavutslippssamfunnet.
  • Selskapet har samlet en rekke aktører både innenfor håndtering av organisk avfall og aktører som etterspør bærekraftige, miljøvennlige produkter som biogass, biokull, biogjødsel og bio-CO₂.
Kilde: Rå Biopark

– Vi har tradisjon og ønske om det, med pumper, utstyr, proviant – selv om selve byggoppdraget dessverre gikk til Kina.

– Hvor mye ekstra måtte dere legge i potten for nullutslippsløsningen?

– Pluss minus 35 millioner kroner. Bare LNG kosters oss 27 millioner kroner, med fratrekk på mellom 40 og 50 prosent fra Enova og fra NOx-fondet, forteller administrerende direktør.

Det er Kongsberg Maritime som leverer fremdriftsløsningen om bord. Det omfatter styringssystem, reduksjonsgir, thrustere, propellsystem og en Bergen hovedmotor. Konserndirektør for globalt salg og markedsføring i Kongsberg Maritime, Bård Bjørløw, uttaler at det hefter en viss prestisje for dem ved oppdraget:

- Vi beveger oss mot å halvere utslippene for fartøyer av denne størrelsen og spesifikasjonen, så dette bulkskipet representerer noe av et utstillingsvindu for drivstoffeffektive , fremtidsfokuserte og miljøvennlige maritime godstransportløsninger.

Vigdis Hokland er reder i Seaworks. Foto: Seaworks

Paulsen tror at også kundene i fremtiden vil ha ønsker inn mot det grønne skiftet.

– Vi tror at kundene vil etterspørre grønne løsninger fra vår bransje. Da må vi ta denne investeringen for å kunne vinne oppdrag.

5 millioner liter diesel

Oppstartsprosjektet Rå Biopark skal årlig gjøre nesten 50.000 tonn organisk avfall fra næringsliv og matavfall fra husholdninger om til biogass. Bosset kommer fra 41 kommuner fra Lofoten til Nordkapp, og omgjøres til klimanøytral gass i et nytt anlegg i Skibotn. Investeringen på over 300 millioner kroner skal sikre biogass tilsvarende fem millioner liter diesel. Det tilsvarer 50 gigawattimer energi i året. Seaworks' forbruk vil ta rundt en fjerdedel av produksjonskapasiteten alene.

Harstad-rederne i Seaworks-konsernet, som retter seg inn mot både bulktransport, sjøkabling og eiendom, er nemlig ikke en helt liten aktør de heller. Selskapet sysselsetter 115 mennesker som sørger for en omsetning på rundt 340 millioner kroner. Konsernet omfatter Seaworks Kabel, som sikter seg inn på nær-kystoppdrag for kabling av blant annet fiber.

– Satsing mot havvind?

– Delvis. Vi er ikke rustet for offshore, men kan trolig levere tjenester i en etablert havvindpark.

Nytt blod i gammel bulkflåte

Det er imidlertid mot bulk at selskapet nå har investert i nybygg. Og bygget representerer bokstavelig talt noe helt nytt blant de kystnære bulkbåtene under 500 tonn.

– Jeg tror at vi er de eneste som bygger nytt, du må trolig tilbake til 1970-tallet for det. Høy snittalder! Selv tenker vi nybygg, heller enn retrofit.

Polarconsult sin design PK-164 LNG EcoBulk . Foto: Polarconsult

Seaworks har en grunntanke både om å bygge nytt og fornye eksisterende flåte, heller enn å følge livsløpet til hvert fartøy, slik bransjen ofte har gjort. Bulktransporten foregår kystnært, fra trøndelagsgrensen og nordover. Selv om anlegget i Skibotn trolig dekker deres behov, håper Paulsen at antallet leverandører av biogass tar seg opp.

– Vi håper jo på flere anlegg. Slik det er nå, må gassen fraktes med tankbil ut til båtene. Sånn er det å være distrikt!

Som distriktsleverandør har Seaworks-rederiet tenkt nytt på andre områder. De to fartøyene selskapet fikk bygget i Tyrkia i 2012 og 2013 har transportbånd om bord, og kan derfor levere sand og grus hvor som helst og når som helst på døgnet uten at mottaker trenger å gå ut av sengen. Gravemaskinen om bord skal for øvrig driftes på strøm, i tråd med selskapets grønne profil.