Dette tjente toppledelsen i Edda Wind i fjor

Havvindrederiet med fire skip i drift betalte i 2022 ut drøyt 7,4 millioner kroner til ledergruppen på fire.

Administrerende direktør Kenneth Walland i Edda Wind.
Administrerende direktør Kenneth Walland i Edda Wind.Foto: Edda Wind

Det viser tall fra årsrapporten. Grunnlønn utgjorde nær seks millioner av den samlede utbetalingen, mens resten består av bonus, andre godtgjørelser og pensjon.

Driftsdirektør (COO) Jan Lodden ble ansatt 1. juli, og hans godtgjørelse er dermed utbetaling for seks måneder.

Navn Stilling Lønn og
godtgjørelse
Bonus Totalt
Kenneth Walland Adm. dir. 2.878.588 365.626 3. 244.214
Tom Johan Austrheim Finansdirektør 1.640.248 187.500 1.827.748
Håkon Vevang Markedsdirektør 1.441.221 179.297 1.620.518
Jan Lodden Driftsdirektør 730.832 0 730.832

Under oppbygging

Edda Wind er et offshorerederi som utelukkende driver innenfor havvind. Siden oppstarten i 2015 har rederiet bygget opp en flåte bestående av fire skip.

Men ekspansjonsplanene er store. Rederiet har totalt 10 skip i bestilling eller under bygging. Siden oppstarten i 2015 har de eksisterende fartøyene blant annet gått på kontrakt for internasjonale giganter som Vestas, Ørsted, SSE Renewables og Siemens Gamesa.

De nye skipene skal bygges ved verft i Spania, Norge og Vietnam. I begynnelsen av mars inngikk rederiet en kontrakt med Vard om design og bygging av fire skip til en samlet verdi av 2,7 milliarder kroner.

I forbindelse med ordren hentet Edda Wind inn 1,2 milliarder kroner i ny kapital.

Dette er de fire fartøyene Edda Wind har bestilt fra Vard.Foto: Vard

Bedret resultatet

Edda Wind har sterke eiere i ryggen i form av blant annet Jon Fredriksen, Wilh. Wilhelmsen og Østensjø-gruppen.

2022 var det første hele driftsåret etter at rederiet ble listet ved Oslo Børs. Regnskapet for fjoråret viser at rederiet hadde driftsinntekter på 28.425 euro, tilsvarende 334,5 millioner norske kroner etter dagens kurs. Dette var opp fra 287 millioner kroner i 2021.

Fjorårets driftsresultat endte på 39,8 millioner kroner, en økning fra nær 34,5 året før.

Ser lyst på fremtiden

Bak resultatet ligger det administrerende direktør Kenneth Walland karakteriserer som et offshoremarked i vekst.

Edda Wind har tro på at den positive utviklingen vil fortsette i årene fremover.

– Markedsrapporter indikerer et behov for mer enn 250 servicefartøy i havvindindustrien innen utgangen av tiåret. Dagens flåte av CSOVer og SOVer pluss nybygg beløper seg til rundt 60 fartøy. 50 prosent av disse går på fast kontrakt. Gapet mellom tilbud og etterspørsel vil gi gunstige dagrater, uttaler Walland i årsrapporten.

(Copyright)
Publisert 5. May 2023, kl. 04.35Oppdatert 5. May 2023, kl. 04.38