Dof: Fra konkurs til oppkjøp og dansker inn på eiersiden

Danske A.P. Møller får en fjerdedel av aksjene i Dof etter at rederiet nå kjøper Maersk Supply Service.

Fartøy fra Maersk Supply Service.
Fartøy fra Maersk Supply Service.Foto: The Ocean Cleanup
Kjøpet inkluderer MSS' 22 fartøy, som øker Dofs flåte til 78 skip. Ifølge styreleder Svein Harald Øygard vil dette gi Dof tilgang til nye og attraktive skip, uten å måtte vente på nybygg, ifølge DN.

Offshoreservice-rederiet Dof annonserte i en børsmelding at de kjøper Maersk Supply Service (MSS), et datterselskap av A.P. Møller, for 1,1 milliarder dollar. Med en kurs på 10,7 kroner per dollar, verdsettes transaksjonen til nesten 12 milliarder norske kroner. Oppgjøret skjer delvis i kontanter og delvis i Dof-aksjer.

Les mer om det begivenhetsrike året her:

Det gir A.P. Møller en fjerdedel av aksjene i Dof, til en verdi av totalt 59 millioner kroner alene.

Dof anslår at verdien på det sammenslåtte selskapet blir 24,6 milliarder kroner. Transaksjonen ekskluderer MSS' virksomheter i Brasil og vindkraft, men utvider Dofs tilstedeværelse i Øst-Canada, Vest-Afrika, Asia og Nordsjøen.

Dof finansierer kjøpet med en rettet emisjon og et lån på 500 millioner dollar fra et konsortium av banker inkludert DNB, Danske Bank, Danmarks Skibskredit og Deutsche Bank.

(Copyright)
Publisert 3. July 2024, kl. 06.11Oppdatert 3. July 2024, kl. 06.11