Kjendismilliardærene John Fredriksen og Fredrik W. Mohn er blant de nye aksjonærene. Gründerfamilien Møkster, som tapte alle investeringer i konkursen, er også tilbake i nye Dof.

Reder og Investor John Fredriksen. Foto: DN

Dof-sjef Mons Aase er nå fornøyd med tingenes tilstand etter et mangeårig gjeldsmareritt som i begynnelsen av februar endte med at Dof ASA ble slått konkurs.

– Det er en fjær i hatten at John Fredriksen, en av Norges beste investorer, velger å gå inn i Dof. Forhåpentligvis kan også børsnoteringen markere en slags ende på den reisen vi har vært gjennom, sier Aase til Kystens Næringsliv.

Fredriksens familieselskap Geveran Trading forpliktet seg til å kjøpe aksjer for rundt 250 millioner kroner.

Stor interesse

Tegningskursen i IPO-en (initial public offering) er satt til 28 kroner per aksje. Med en slik aksjekurs vil nye Dof være verdsatt til drøyt 4,5 milliarder kroner.

Aksjetilbudet består av inntil 14 millioner nye aksjer, som med tegningsprisen gir et samlet beløp på 392 millioner kroner.

Allerede tirsdag kunne Dof melde at man nå er overtegnet.

Dof-styreleder Svein Harald Øygard uttaler til Finansavisen at han er positivt overrasket over mottakelsen børsnoteringen har fått. Aase deler denne oppfatningen.

Avtalen mellom kreditorene og Dof etter konkursen sørget for at 6,2 milliarder kroner i gjeld ble omgjort til egenkapital. I øyeblikket har offshorerederiet en ordrereserve på 22 milliarder kroner.

Flere tidligere eiere har gjort comeback på eiersiden i nye Dof. Forrige uke kunne DN melde at milliardærinvestor Fredrik W. Mohn hadde kjøpt seg inn som sjuende største eier med 5,1 prosent, mens gründerfamilien Møkster satt på i underkant av tre prosent.

I mange år hadde Mohn og Møgster et tett samarbeid gjennom Møgster Mohn Offshore as, der de også eide felles eierandeler i Dof. I mars 2020 brøt Møgster og Mohn samarbeidet, på sistnevntes initiativ.

Rekordresultat

Mons Aase trekker frem resultatene fra fjerde kvartal i fjor og første kvartal i år som eksempler på at driften i rederiet nå er god.

– Inntjeningen er gått kraftig opp. I fjerde kvartal i fjor leverte vi en EBIDTA på 1,1 milliarder kroner, og i første kvartal lå den på knappe 1,1 milliarder, sier Aase.

Resultat i fjerde kvartal representerte for Dofs del den beste inntjeningen i selskapets historie.

– Markedet er generelt godt, og vi ser at det underliggende også er positivt, sier Aase.

Skal betale ned gjeld

Interesse fra investorer og gode markedsutsikter til tross: På samme måte som Olympic-sjef Stig Remøy maner Mons Aase til forsiktighet med tanke på utviklingsstrategi.

I tiden fremover er det én ting som gjelder, og det er ikke kontrahering og flåteutvidelse.

– Vi skal betale ned og redusere gjelden, sier Aase.

Etter restruktureringen av selskapet har Dof en gjeld på 15,4 milliarder kroner.

I forbindelse med konkursen kom det frem at Dof-konsernet hadde en gjeld på 23 milliarder kroner. Morselskapet skyldte 950 millioner kroner av dette, pluss at det hadde garantert for rundt 10 milliarder kroner av gjelden i konsernet.

Det var også to milliarder kroner i ubetalte renter, som påløp etter Dofs avtale om betalingspause for en betydelig del av gjelden.

– Godt posisjonert

Selv om flåteutvidelse ikke står på dagsorden mener Mons Aase at nye Dof er godt posisjonert for å kapitalisere på et marked der høy aktivitet på olje og gass på sikt forventes supplert av økende utbygging av havvind.

Dof hadde blant annet oppdrag i forbindelse med utbyggingen av Haywind Tempen. Foto: Katrine Nordanger Mjelde

– Vi har en flåte på 55 skip, der vi eier 48 av dem. Få om noen har bidratt til å få på plass like mange flytende havvindturbiner som oss. Her har vi fartøy som kan bidra, og sterk kompetanse både på ingeniør- og prosjektsiden. Vi ønsker å ta en sterk posisjon på flytende havvind. Men det er klart, oppdragene skal også vinnes, sier Aase.

Dof hadde oppdrag med uttauing og installasjon av 11 vindturbiner montert på betongskrog til Equinors flytende havvindpark Hywind Tampen.

– En gavepakke

Erik Hagerup i Heimdal Forvaltning kjøpte høsten 2021 obligasjonslån i Dof Subsea for litt under 18 millioner kroner til Heimdal-fondet Heimdal Høyrente, til stor rabatt fra pålydende kurs.

Erik Hagerup i Heimdal Forvaltning. Foto: Heimdal Forvaltning

I forbindelse med kreditoravtalen og videreføring av Dof i nytt selskap gikk fondet dermed fra kreditor til deleier.

Hagerup deler Mons Aases vurderinger av John Fredriksens inntog på eiersiden. Han er også fornøyd med ordrereserve, balanse og prisingen i forbindelse med emisjonen.

Sistnevnte gjør at salg foreløpig ikke er et tema for fondet.

– Vi blir sittende på denne prisingen, prisen i emisjonen er en gavepakke, mener Hagerup.