Dof-sjefen: – Jeg er utrolig takknemlig for lojaliteten ansatte og kunder har vist

Driften har stabilisert seg og selskapet opplever bedre rater enn på lenge. I en vanskelig tid for Dof synes administrerende direktør imidlertid også at det er på sin plass å rose ansatte og kunder.

Administrerende direktør Mons Aase i DOF Subsea presenterer kvartalsresultatet.
Administrerende direktør Mons Aase i DOF Subsea presenterer kvartalsresultatet.Foto: Gunnar Lier

– Jeg er utrolig takknemlig for lojaliteten ansatte og kunder har vist. Vi har opplevd at de ansatte har vist sterk tilhørighet til og stolthet over Dof i en utrolig vanskelig tid. Samtidig har også vi vært lojale. Vi har viet livet til dette prosjektet og mener at Dof er fantastisk selskap, sier Mons Aase til Kystens Næringsliv.

Viktig ingrediens

Det har stormet lenge rundt gjeldstyngede Dof. Gjentatte forsøk på gjeldsforhandlinger strandet i februar, da Hordaland tingrett åpnet konkurs i Dof asa.
En avtale med kreditorene kom på plass og åpnet for videre drift i nytt selskap.
Konkursen er bestridt av nest største eier, som mener at selskapet er levedyktig og kun slått konkurs fordi kreditorene vil overta og skvise aksjonærene.
Mons Aase har imidlertid bostyrer Egil Horstad i ryggen i synet på at konkurs og ny drift etter den skisserte avtalen er den eneste gangbare vei om de rundt 3.900 arbeidsplassene i konsernet skal reddes.

Slik Dof-sjefen ser det, vil nettopp de ansatte være en sentral del av snuoperasjonen.

– De ansatte er den viktigste ingrediensen vi har i selskapet, sier Aase.

Bra, men ikke peak

Markedet jobber heller ikke mot Dof, som så sent som torsdag denne uken hanket inn en ny kontrakt med den mangeårige kunden Ithaca Energy (UK) Limited. Avtalen er en forlengelse av en allerede inngått kontrakt som utløper 1. mai.

Kystens Næringsliv har tidligere omtalt et offshoremarked der analytikere ser bedre rater enn på mange år innenfor olje og gass, samtidig som fornybarmarkedet karakteriseres som i galopperende vekst.

Mons Aase ser den samme trenden på olje og gass, som utgjør den alt overveiende delen av konsernets omsetning.

– Siden 2015 har ratene stort sett vært nedadgående. Nå er det bedre enn på lenge, men det er ikke snakk om noen peak rater, sier Aase.

Sterkt resultat

Til E24 har Dof-sjefen uttalt at han tar sikte på børsnotering av det nye selskapet allerede i juni. Da med seks milliarder kroner mindre i gjeld og forhåpentligvis en drift som gir grunnlag for nedbetaling og et enda slankere selskap.

For gjeldssituasjonen i selskapet har vært prekær lenge. Den samlede gjelden var på over 20 milliarder kroner da konkursen ble åpnet. Da hadde heller ikke selskapet betalt gjelden på flere år.

Tross konkursanken har Aase og administrasjonen fått signaler på at de skal fortsette det daglige arbeidet i nye Dof Services som vanlig. Hva anken vil ha å bety, mener Aase det er vanskelig å svare på.

Mens oppmerksomhetene de siste årene har vært rettet mot konkurstrussel, kreditorforhandlinger og restrukturering, har Dof allerede begynt å kapitalisere på et gryende marked.

I fjerde kvartal leverte selskapet driftsresultat på 1,1 milliarder kroner, et rekordresultat, og opp fra 753 millioner i tilsvarende periode i 2023.

Havvind på sikt

Den første del av etappen mot å styrke Dof for fremtiden vil gå via olje- og gassmarkedet.

– PSV-er og ankerhåndteringsfartøyene har ikke hatt noe scope på bunnfast havvind. Noen av subsea-fartøyene våre har gjort litt på konstruksjonssiden. Og så gjorde vi også en jobb på marine operasjoner på Hywind Tampen. Men foreløpig utgjør fornybart bare noen få prosent av omsetningen, sier Aase.

Det betyr ikke at Dof sier fra seg en bit fornybarkaken på litt lenger sikt.

– Fra 2026/2027 vil vi satse knallhardt på flytende havvind, i form av fortøyning og riggflytt, når utbyggingene kommer i gang for alvor. Her kan vi bruke kompetansen og de komparative fortrinnene vi har fra olje og gass, sier Aase.

Ikke formålsbygging

Nye, spesialbygde havvindfartøy er ett av de sterkest voksende segmentene i rederibransjen. Analysebyrået Clarkson Research forventer at det de neste fem årene vil bli investert 260 milliarder norske kroner i slike fartøyer.

Dette er foreløpig ikke aktuelt for Dof.

– Walk to work-fartøy og slike ting er ikke noe vi bruker tid på, sier Aase.

(Copyright)
Publisert 16. March 2023, kl. 11.27Oppdatert 16. March 2023, kl. 11.54