Torsdag gjorde Dof Group comeback på Oslo Børs, etter konkurs og kreditor-overtakelse tidligere i år, med en påfølgende kapitalinnhenting på 400 millioner kroner til en tegningskurs på 28 kroner – der shippingmilliardær John Fredriksen annonserte at han gikk inn med 250 millioner.

Fornøyd med interessen

Ifølge dn.no sendte markedet Dof-aksjon opp til 38 kroner ved børsåpning torsdag. Det skjedde samtidig som hovedindeksen på Oslo Børs falt markant.

Både styreleder Svein Harald Øygard og konsernsjef Mons Aase har tidligere uttrykt at de er svært fornøyd med fulltegnet kapitalinnhenting og interessen for Dof i forkant av børsnoteringen.

Aase understreker at selskapet skal være godt posisjonert til å kapitalisere på et marked i kraftig vekst.

– Vi har en flåte på 55 skip, der vi eier 48 av dem. Få om noen har bidratt til å få på plass like mange flytende havvindturbiner som oss. Her har vi fartøy som kan bidra, og sterk kompetanse både på ingeniør- og prosjektsiden. Vi ønsker å ta en sterk posisjon på flytende havvind.

Siem med kuppforsøk

Under kapitalinnhentingen forsøkte Subsea 7, en av Dofs konkurrenter, å kuppe selskapet. De ga aksjonærene et tilbud om 35 kroner per aksje, noe som hadde gitt en budpremie på 25 prosent.

Dof-styret mente at tilbudet var for lavt, og det ble avvist. Subsea 7 gjorde det klart at det ikke ville komme noe nytt tilbud.

Kristian Siem er styreformann i Subsea 7. Han er også styreformann og største eier i Siem Offshore, som har Christen Sveaas som nest største eier.

Historisk høye rater

Allerede kort tid etter at kreditorene overtok Dof i kjølvannet av konkursen hadde offshorerederiet sikret seg tre nye kontrakter.

Det skjer i et offshoremarked der ratene er bedre enn på mange år. Kystens Næringsliv kunne i begynnelsen av juni avsløre at dagratene på de største ankerhåndteringsfartøyene hadde passert 1,2 millioner kroner.

Administrerende direktør Lars Peder Solstad i Solstad Offshore er klar på at ratene nå ligger på et historisk høyt nivå.