Eidesvik-sjefen etter knallresultat: – Lange kontrakter slår spotmarkedet over tid

Gitte Gard Talmo er ikke redd for at selskapet skal gå glipp av spot-festen når hele rederiets flåte nå er på langtidskontrakter.

Gitte Gard Talmo, administrerende direktør i Eidesvik Offshore.
Gitte Gard Talmo, administrerende direktør i Eidesvik Offshore.Foto: Ilja C Hendel/Nor-Shipping

– Dersom en sammenligner spotmarkedet med periodemarkedet i en tidshorisont på for eksempel rullerende 12 måneder, så vil periodemarkedet vinne over spotmarkedet. Slik er det i dag, og slik har det vært også de siste 15 årene, sier Talmo til Kystens Næringsliv.

Forbedring på 500 millioner

Solstad og Dof er blant offshorerederiene som siste kvartal har seilt på en medgangsbølge, delvis skapt av det gode spotmarkedet.

Medvind har også Eidesvik, som gikk fra å tape 100 millioner i andre kvartal i fjor til å tjene 418 millioner i år.

Omsetningen steg fra 185 millioner til 240,5 millioner, og driftsresultat fra 75,1 til 128,7 – dog med bokført gevinst fra salg av et seismikkskip som del av regnestykket.

– Strategien vår er å bygge langtids partnerskap med kundene og tilstrebe å ha flåten på profitable langtidskontrakter. Vi har en markedsreguleringsmekanisme i deler av vår kontraktsportefølje som gir oss lav utnyttelsesrisiko, mens vi samtidig beholder mulig markedsoppside, sier Talmo.

Trygg på seismikk-valg

Eidesvik har nå en ordrebok på 1,9 milliarder. 856 millioner av disse ble sikret i løpet av første halvår, noe Talmo mener har vært med på å gi gode vilkår.

– Skipene er også på kontrakt med solide kunder. Det gir oss lav motpartsrisiko.

Allerede i juni kunngjorde Eidesvik at rederiet går helt ut av seismikk ved å selge de tre gjenværende skipene i denne delen av flåten.

Talmo påpeker at fortsatt satsing i dette segmentet ville påført Eidesvik store kostnader ettersom skipene har hatt lange perioder i opplag.

– De ville hatt store reaktiveringskostnader. Alder og tekniske kapabiliteter gjør at de heller ikke vært de først etterspurte i markedet. For oss har seismikkflåten vært i balansen som skip for salg i en lengre periode, og det å få solgt dem med en solid salgsgevinst er å levere i henhold til strategien og noe vi er svært fornøyd med, sier hun.

Betydelig gjeldskutt

Eksperter har overfor Kystens Næringsliv uttrykt bekymring for den tunge gjeldsbyrden i rederier som Solstad.

Her skiller Eidesvik seg fra mange av konkurrentene. I perioden fra andre kvartal i fjor er egenkapitalandelen økt fra 39,7 prosent til 56 prosent. Dette gir rederiet status som klassens beste blant de børsnoterte offshorerederiene.

– Vi har refinansiert og redusert gjelden betydelig, sier finansdirektør Helga Cotgrove.

Mesteparten av gjelden i Eidesvik Offshore forfalt opprinnelig ved utgangen av 2023, men i februar i år inngikk rederiet en avtale om refinansiering.

Den omfattet nedbetaling av 410 millioner med tilgjengelige midlet og forlenging av løpetiden på de gjenværende lånene frem til utgangen av februar 2026.

Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av andre kvartal på drøyt 561 millioner kroner. Så sent som i 2018 var tilsvarende gjeld på mer enn to milliarder kroner.

(Copyright)
Publisert 31. August 2023, kl. 03.30Oppdatert 31. August 2023, kl. 03.30