Eierne vurderer å selge verftet

Konsernsjef Erik Høyvik i Eqva ASA sier til Kystens Næringsliv at det handler om å ta grep og sikre arbeidsplasser. Situasjonen har spisset seg til med ordretørke i verftet.

Konsernet varsler endringer i Havyard Leirvik.
Konsernet varsler endringer i Havyard Leirvik.Foto: Ketil Svendsen

– Dette er noe vi har diskutert over tid internt. I løpet av seks til 12 måneder håper vi å ha landet en god løsning for Havyard, sier Høyvik.

Flere mulige løsninger

Konsernsjefen ønsker ikke å gå ut med detaljer om sonderingene som nå er i gang, men påpeker at flere ulike løsninger er aktuelle.

Erik Høyvik, konsernsjef i Eqva.Foto: Eqva

– Det kan dreie seg om salg, sammenslåing eller ulike former for samarbeid. Verftet har mange gode kunder, men det er tøffe tider nå, og verftet har opplevd ordretørke, sier Høyvik.

Han tror det er mange faktorer som påvirker markedssituasjon. Økte kostnader er én av dem.

Kystens Næringsliv har tidligere skrevet om daglig leder Jarle Gunnarstein ved Larsnes Mek Verksted, som spår tøffe tider for norske verft og anslår prisstigningen på nybygg til omtrent 40 prosent.

– I tillegg til økte kostnader vil jeg tro at lakseskatten spiller inn. Situasjonen er ikke vanskelig bare for nybygg, men også på service- og vedlikeholdsmarkedet, sier Høyvik.

Rik historie

Havyard Leirvik i Hyllestad i Sogn har røtter helt tilbake til 1918. Verftet har vært innom ulike konsernkonstellasjoner, deriblant Kleven og Kværner.

I 2000 kjøpte Per Sævik gjennom Havila verftet fra Kværner Gruppen. Havyard Leirvik ble et datterselskap i Havyard Group, som ble børsnotert i 2014.

I februar 2022 skiftet konsernet navn til Eqva. I dag omfatter konsernet foruten verftet også selskapene BKS Industri, BKS VVS, Marine Support, Zenit Engineering og Fossberg Kraft.

I 2021 opprettet også nåværende Eqva ASA en ny gruppe, Hav Group ASA, som består av Hav Design, Hav Hyrdrogen, Norwegian Electric Systems og Nrwegian Greentech.

– I sin klare rett

– Alle endringer kan ha noe godt i seg, slik de også kan ha noe dårlig i seg, sier Tor Leif Mongstad til Kystens Næringsliv.

Administrerende direktør ved Havyard Leirvik understreker at det er eierne i Eqva ASA sin klare rett å håndtere konsern og bedrift slik de ser det best.

Fjoråret var noe av et oppstartsår for verftet i Leirvik i Hyllestad. Virksomheten gikk over fra å være et rent nybyggverft til å satse som rent service- og ombyggingsverft.

Adm. dir. Tor Leif Mongstad ved Havyard Leirvik.Foto: Ketil Svendsen

Ved utgangen av 2022 hadde Havyard Leirvik kvittet seg med 20 millioner kroner i gjeld til eierne i Eqva ASA.

I 2019 var egenkapitalen nær gått tapt, og et nytt selskap, New Havyard Ship Technology, ble opprettet for å sikre fortsatt drift.

Vil se muligheter

– Vi hadde ryggraden til det. Det gode med at vi nå er gjeldfrie er at de løpende kostnadene ikke er der, så Mongstad til Kystens Næringsliv tidlig i august.

Da viste driftsresultatet på 9,8 millioner kroner mot 28,3 millioner kroner året før.

Hverdagen for norske verft har gitt en viktig erfaring, sier han i dag.

– Vi er en bransje som har vært i kontinuerlig omstilling de siste 50 år. Næringen er ikke ukjent med eierskifter, og har lært seg å se muligheter. Det vil vi også gjøre, når det kreves.

– Må gi reell effekt

Partner og styreleder Erik W. Jakobsen i Menon Economics har jobbet mye med analyse av konjunkturer og lønnsomhet i norsk verftsnæring. Han påpeker at salg, oppkjøp eller samarbeid er nødt til å gi reell gevinst dersom det skal være med på å sikre fremtiden ved ett eller flere verft.

– For nybygg er det sånn at strukturendring ikke vil hjelpe om man ikke samtidig øker produksjonskapasiteten. Handler det om å kvitte seg med norske konkurrenter, vil ikke det hjelpe i og med at den utenlandske konkurransen forblir den samme, sier Jakobsen.

Service- og ombyggingsverft opererer mer på et nasjonalt marked. Her mener Jakobsen at en konsolidering kan være med på å bedre inntektsmulighetene.

– For å sette det på spissen: Om man samler alle slike verft på én hånd, vil man kunne øke prisene fordi det rett og slett ikke finnes reelle konkurrenter.

Kapitalbehov

Presset lønnsomhet kombinert med begrenset tilgang på kapital har i flere år vært blant hovedutfordringene i den norske verftsnæringen.

Spørsmålet blir om et salg av Havyard kan øke kapitaltilgangen i selskapet.

– Om et verft blir solgt rimelig og de tidligere eierne tar tap, kan nye eiere by på større finansielle muskler, sier Jakobsen.

Den tredje muligheten i vellykket konsolidering ligger slik han ser det i muligheten for å hente ut synergier ved oppkjøp eller samarbeid. Her setter imidlertid geografi og avstand noen begrensninger, mener Jakobsen.

– Det er relativt store avstander mellom mange verft. Dermed er det ikke uten videre lett å hente ut synergier. Vard har tre vært i relativt begrenset radius. Her ser vi at de til en viss grad kan samarbeide samtidig som de spesialiserer seg, sier Jakobsen.

Det ligger en frykt hos de ansatte

- Det er klart at med en anstrengt ordresituasjon, og med aktiviteten tatt ytterligere ned enn for to til tre år tilbake, så ligger det en liten frykt blant de ansatte, sier Jan Olav Gjerde til Kystens næringsliv.

Gjerde er tillitsvalgt i Forbundet for ledelse og teknikk, FLT, ved Havyard Leirvik. Som representant i styret sitter han tett på det som skjer. Detaljer ønsker han ikke å gå i, utenom at det formelle er ivaretatt.

Samtidig er prosessene gjenkjennelige for bransjen. Med fartstid på verftsområdet siden 1976, og som tidligere ordfører i Hyllestad kommune, kan han trekke linjene ved verftet på nordsiden av Sognefjorden.

- Pokker ta, vi har vært i konstant omstilling siden 1976, både her og i resten av næringen. Det å omstille seg er naturen til industrien.
Det ligger samtidig en vilje blant de ansatte til å jobbe det til det bedre, sier han.
- Vi må komme tilbake til det både verft og ansatte ønsker, et fullverdig, konkurransedyktig og større skipsverft på Vestlandet.
(Copyright)
Publisert 1. September 2023, kl. 04.45Oppdatert 1. September 2023, kl. 09.47