Det uttaler Rune Holmen, markedssjef for maritim sektor i Enova, i en pressemelding etter at selskapet nå har bestemt seg for å legge ned støtteordningen til landstrømanlegg.

Omleggingen skjer et drøyt halvår etter at batteristøtten til fartøy ble kraftig barbert, noe som vakte skarpe reaksjoner.

I mars i år ble batteristøtten til havbruksflåten tatt helt bort.

– Kan hindre nyskaping

Årsaken til endringen i landstrømstøtten er ifølge Enova at 90 prosent av havnene med største utslipp har fått landstrøm med offentlig støtte.

I tillegg påpeker selskapet at mange profesjonelle aktører i dag tilbyr landstrøm, slik at støtte etter deres syn ikke lenger er nødvendig.

– Videre støtte til landstrømanlegg kan nå komme i veien for nytenkende forretningsmodeller og modeller som er mer i tråd med kraft- og kapasitetsutfordringene som mange havner står overfor, mener Holmen.

Fortsatt fartøy-støtte

Siden programmet startet opp i 2016 har Enova støttet 193 anlegg med 867 millioner kroner.

Selv om det nå er etablert landstrømanlegg i de fleste større havner, er bruken av disse ofte begrenset. Enova ønsker derfor fortsatt å bidra til økt etterspørsel etter landstrøm gjennom programmet «Landstrømsystem i eksisterende fartøy».

-Vi ønsker at flere fartøy installerer landstrøm om bord. Det vil ikke minst bidra til å opprettholde bruken av landstrømanlegg i havnene slik at utslippene fra flåten går ned, sier Holmen.

Enova legger ned dagens støtteordning til landstrømanlegg fra midten av desember 2023 og siste søknadsfrist er 6. desember i år.