Enova spisser støtteordningene – se hvilke syv sektorer de ser på

Tanken bak de syv nye støtteordningene Enova nå lanserer skal være å gjøre det enklere å finne frem til riktig støtteprogram.

Norsk havvind er et av de syv satsingsområdene når Enova nå spisser satsingen. Bilde fra en kinesisk havvindturbin.
Norsk havvind er et av de syv satsingsområdene når Enova nå spisser satsingen. Bilde fra en kinesisk havvindturbin.Foto: Ming Yang

– I hovedsak er det den samme typen prosjekter vi støtter, og både mandat og budsjett er uendret, forteller Anita Fossdal til Kystens Næringsliv.

Anita Fossdal i Enova.Foto: Enova

Fossdal er seniorrådgiver prosessindustri og karbonfangst i Enova, og forteller at der Enovas satsing mot ny teknologi tidligere delte seg i tre programmer, får søkerne fra 2. februar syv programmer å forholde seg til. Dette vil være langt mer rendyrkede ansvarsområder, spisset inn mot ulike marked.

Teknologi og innovasjon

Formålet med Enovas teknologiprogrammer er å «fremskynde teknologiutvikling og innovasjon som kan bidra til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050». Hovedtanken er fødselshjelp til ny teknologi som på sikt kan bli foretrukket i markedet, og da uten videre støtte.

– Prosjekter i ulike faser av et utviklingsløp kan søke støtte under den samme ordningen. Vi har også åpnet for forprosjektstøtte for utredninger og dokumentasjon som er nødvendige for en investeringsbeslutning, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova i en pressemelding.

Et av programområdene i omstruktureringen retter seg spesifikt mot havvind. Også i programmet Havvind 2025 gjelder Enovas grunnpilarer med «innovasjoner, kostnadsreduksjoner og bærekraftige løsninger», og her spesifikt for elementer, delprosesser og konsepter innen havvind. De andre seks programmene er Utslippsfri maritim transport, Industri 2050, Fleksibilitet i energisystemet, Teknologi for bærekraftige energibærere, Ny klimateknologi i bygge- og anleggssektoren, i tillegg til Pilotering av banebrytende klimateknologi

Krav til søkerne er uendret

Fra 2017 og frem til nå har Enovas teknologiutviklingsstøtte fordelt seg på tre sektor- og teknologinøytrale støtteordninger. Det har handlet om henholdsvis pilotering, demonstrasjon og investeringer i fullskala klima- og energiteknologi. Enovas krav til søkerne står uendret, med dokumentasjon på innovasjonshøyde og spredningspotensial.

Pågående støtteløp bli ikke berørt av omleggingen, og det kan søkes om støtte fra ulike programmer samtidig.

– Forutsetningen er selvfølgelig at det ikke er snakk om overlappende utgiftsposter, informerer Fossdal.

Hun forsikrer at prosjekter som har søkt så sent som i januar blir behandlet ut fra hvordan Enova var organisert forut for omleggingen. Grunnen til omleggingen er mer publikumsrettet enn en ren nødvendighet.

Ikke merarbeid for Enova

– To av programmene var særskilt godkjent av EFTAs overvåkingsorgan ESA, og den godkjenningen utløp ved årsskiftet. Da var det naturlig for oss å vurdere om vi skulle legge om. Ikke det at det ikke fungerte, men nå håper vi at det vil oppleves enklere for søkerne.

Enovas øvrige programområder blir ikke berørt av omleggingen, som også krever syv ansvarlige internt i Enova.

– Dette skal ikke medføre merarbeid for oss, og kompetansen henter vi internt.

(Copyright)
Publisert 2. February 2023, kl. 13.00Oppdatert 2. February 2023, kl. 13.00