Etter å ha brukt år på å avvikle satsingen på olje og gass, er GC Rieber Shipping klar for å bli en betydelig aktør på havvind

De to egenutviklede SOV-ene som rederiet nå har bestilt er bare først skritt i oppbyggingen av det som forhåpentligvis skal bli en betydelig havvindflåte.

Dette blir GC Rieber Shippings første SOV for havvind.
Dette blir GC Rieber Shippings første SOV for havvind.Foto: GC Rieber Shipping

– I kjølvannet av oljenedturen i 2014 opplevde vi at 80 prosent av topplinjen ble barbert bort, blant annet fordi en del av våre kunder gikk konkurs. I 2020 tok vi en avgjørelse om å redefinere selskapet og satse fornybart, sier CEO Einar Ytredal i GC Rieber Shipping.

Einar Ytredal, CEO i GC Rieber Shipping.Foto: C Photo/Camilla Waage

Satser milliardbeløp

Det har resultert i bestilling av to egenutviklede og spesialdesignede SOV-er kalt Windkeeper, til en samlet pris av 1,1 milliarder kroner. Det første skal leveres i første kvartal 2025. I tillegg har GC Rieber Shipping inngått en opsjonsavtale for ytterligere to skip.

– Vi sikter mot å bygge opp en større flåte. Samtidig har vi historisk hatt en tradisjon for å inngå partnerskap. Derfor utelukker vi ikke at vi kan ende opp med å få inn én eller flere partnere i havvindsatsingen, sier Ytredal.

Gradvis nedtrapping

Veien mot å satse på fornybarmarkedet har imidlertid gått via en gradvis nedtrapping på subsea- og seismikk, der GC Rieber, som mange andre, var tungt eksponert da oljekrisen slo inn i 2014.

– Vi var nok blant de første rederiene som fikk merke nedturen, sier Ytredal.

Med sterk balanse hadde GC Rieber Shipping rygg til å flyte videre. Likevel var en restrukturering helt nødvendig. Fra fullintegrert rederi gikk man først veien om å sette ut driften.

Det ble inngått partnerskap med Rasmussen-gruppen i Shearwater. Nå har GC Rieber Shipping solgt seg kraftig ned og sitter igjen med en 8,5 prosent eierandel i selskapet.

– Vi kom ut relativt godt ut av det, gjeldfri og med penger på bok. Det har dannet grunnlaget for den nye satsingen, sier Ytredal.

Samarbeid og eierskap

GC Rieber Shipping har samarbeidet med LMG Marine i utviklingsarbeidet av Windkeeper, men eier selv designet.

Med egen prosjektavdeling var det naturlig for rederiet å satse på nye modeller med fokus på kundens behov og forståelse av deres operasjon fremfor eksisterende havvindfartøy etter at beslutningen om grønn kurs ble tatt i 2020.

GC Rieber Shipping vil også utvikle andre fartøystyper enn SOV-er.Foto: GC Rieber Shipping

– Tanken har hele veien vært at vi skal utvikle og eie skip, sier Ytredal.

I dag er halvparten av de ti ansatte i rederiet maritime ingeniører.

Elektrisk fremtid

Byggingen av Windkeeper-fartøyene er finansiert ved egenkapital og gjeld. Sparebank 1 Vest og Eksfin står for gjeldsfinansieringen.

Ytredal er svært fornøyd med fartøyskonseptet, som i fysiske mål er 57 meter langt og 22 meter bredt, med en kapasitet på 60 personer om bord.

Windkeeper leveres med batterihybrid fremdrift som sammen med skrogdesignet skal gi 20–50 prosent lavere drivstofforbruk enn dagens skip.

Paul-Christian Rieber er styreformann i GC Rieber ShippingFoto: Dagens Næringsliv

– Det vil også være mulig med 100 prosent elektrisk drift når det blir lagt til rette for lading direkte fra vindparkene. Bærekraft er både viktig for oss og etterspurt i markedet, sier Ytredal.

Åpner for flere skipstyper

Skipsdesignet skiller seg fra andre havvindskip i markedet ved at det har to skrog, noe som reduserer skipets bevegelser i sjø og gir en meget stødig arbeidsplattform. Windkeeper skal dermed kunne operere i langt tøffere forhold enn sine konkurrenter, noe som er konkurransefordel i forhold til effektivitet.

– Det er viktig for kundene våre å få større værvinduer. Samtidig er ikke teknikere som gjør vedlikehold på vindmøller nødvendigvis sjøsterke og vant til store bølger. Dermed skal man ikke undervurdere effekten av bedre stabilitet og mer komfort for dem som er om bord, sier Ytredal., sier Ytredal.

Selv om GC Rieber Shipping har bestilt to SOV-er og har opsjon på to til, vil ikke Ytredal begrense den fremtidige havvindsatsingen til denne fartøystypen.

– Vår prosjektavdeling ser blant annet på en CSOV, altså en større fartøystype. Vi har mange prosjekter i skuffen som vi vil utvikle, sier han.

(Copyright)
Publisert 3. February 2023, kl. 05.39Oppdatert 3. February 2023, kl. 05.39