Europeisk sjefsstrateg: Norske bedrifter taper stort ved å forsømme EU-lobbyeringen

– Norge betaler inn store summer til EU og må følge mange av regelverkene som blir vedtatt. Likevel der fraværende i fora der andre land får presentert sine synspunkter og påvirket både regelverk og økonomiske støtteordninger.

Christophe Tytgat, administrerende direktør i SEA Europe, savner norsk tilstedeværelse i forkant av viktige EU-beslutninger.
Christophe Tytgat, administrerende direktør i SEA Europe, savner norsk tilstedeværelse i forkant av viktige EU-beslutninger.Foto: Stig Erik Elliott, Kystens Næringsliv

Det sier Christophe Tytgat, administrerende direktør i SEA Europe, til Kystens Næringsliv.

Fra sin base i Brussel fronter SEA Europe interessene til europeiske skipsverft og maritime utstyrsleverandører i samme område. En av hovedoppgaven er å sørge for at disse sektorene blir hørt når EU utformer regelverk, næringslivssatsinger og finansielle støtteordninger.

Bakpå i utgangspunktet

– Skipsverft og maritime utstyrsleverandører i Norge starter med et dårligere utgangspunkt enn andre aktører blant våre 15 medlemsland, ettersom Norge ikke er med i EU og dermed ikke har en formell stemme når avgjørelser blir fattet. Desto viktigere er det da å drive strategisk lobbyvirksomhet. Politikere, ulike komiteer og andre som er involvert i utformingen av EUs strategier trenger å få høre om norske synspunkter og ønsker. Det får de ikke i stor nok grad i dag, sier Tytgat.

Maritim bransjeforening i Norsk Industri har ikke egen representant i Brussel. Foreningen betaler imidlertid den norske medlemsavgiften til SEA Europe, slik at norske bedrifter kan være representert på deres møter og fronte norske interesse når sjefslobbyistene skal legge frem sine synspunkter EU-politikerne.

Maritim bransjesjef Stål Heggelund i Norsk Industri kommer på besøk når han har mulighet, men dette er ikke nok slik Tytgat ser det.

– Jeg mener at norske skipsverft og maritime utstyrsleverandører burde hatt en egen representant som jobbet fast for deres interesser i EU. I tillegg savner jeg toppledelsen i store, norske bedrifter i denne sammenheng. EU-systemet lytter faktisk når sentrale aktører snakker om behov og utfordringer. Bedrifter må legge inn faste Brussel-besøk, sier han.

Investering i fremtiden

SEA Europe er ikke i tvil om at EU-lobbyering kan gi viktige resultater. Christophe Tytgat mener at den som ser på slik virksomhet som «utgifter», misforstår radikalt.

– Lobbyering er investering i egen bedrift og egen bransje. For norsk maritime bransje er det jo åpenbart at det kan være uheldig å ikke presentere egne synspunkter når man blir tvunget til å følge mange av EUs direktiver. Dette handler imidlertid ikke bare om regelverk, det handler også om rammevilkår som er avgjørende for norsk konkurransekraft, sier han.

Vei inn i pengebingen

Som eksempel nevner han utformingen av ulike finansieringsprogram for maritim bransje: Hvordan skal programmene innrettes, hvilke områder skal det satses på, hvilke geografiske avgrensninger er det naturlig å legge?

– Her kommer medlemmer hos oss med klare innspill. EU-landene blant våre medlemmer har i tillegg politikere som kan fronte nasjonale interesser gjennom stemmegivning. Skal norske betraktninger komme på bordet i foraene der avgjørelser fattes, må de poengteres kraftig i prosessen forut for endelig avgjørelse. Da må bedriftsrepresentanter stille i Brussel, sier Tytgat.

– Se til Rederiforbundet

Et paradoks slik SEA Europe ser det er at Norge bedriver heftig og god lobbyvirksomhet på vegne av tilstøtende bransjer. Norsk Rederiforbund har oppnådd mye på vegne av egne medlemmer.

– Rederiforbundet er til stede med egen representant i Brussel. Det har blant annet ført til at grønn omstilling, der norske rederi er helt i forkant, har blitt sterkere vektlagt i EU. En fordel rent miljømessig, selvsagt, men også en styrking av rammevilkårene til norske redere. Det samme gjelder for offshorebåter, der Norge er sterke mens en del andre land ser på sektoren som mindre viktig, sier Tytgat.

– Vi har noe å jobbe med

Hans Jørgen Fedog, administrerende direktør i Green Yard Group, sier at verftene jobber aktivt opp mot norske myndigheter for å bedre rammevilkårene til næringen.

Hans Jørgen Fedog, administrerende direktør i Green Yard Group.Foto: Green Yard Kleven

Han er enig med Tytgat i at lobbyvirksomhet er en investering mer enn en utgift og er opptatt av at verftene helt klart bør påvirke også internasjonalt.

– Her kan vi bli bedre, og dette er også noe vi jobber med å få til, sier Fedog.

(Copyright)
Publisert 16. November 2022, kl. 04.32Oppdatert 16. November 2022, kl. 07.19