Fond går fra kreditor til eier etter Dof-konkursen: – Det blir business as usual i Dof Subsea

– Jeg vil ikke kalle dette for en konkurs i operativ forstand, heller en restrukturering.

Erik Hagerup, fondsforvalter i Heimdal Forvaltning.
Erik Hagerup, fondsforvalter i Heimdal Forvaltning.Foto: Heimdal Forvaltning

Det sier fondsforvalter Erik Hagerup i Heimdal Forvaltning. Høsten 2021 kjøpte han obligasjonslån i Dof Subsea for litt under 18 millioner kroner til Heimdal-fondet Heimdal Høyrente, til stor rabatt fra pålydende kurs.

Rabatten kom selvsagt som resultat av gjeldskrisen i Dof-konsernet, en krise som i forrige uke sendte Dof ASA ut i konkurs.

– Selskapet skal utvikles

Kreditorene uttalte i forbindelse med konkursen at de er innstilt på å ta eierskap i datterselskapene og la disse leve videre – samtidig som det blir lagt opp til en rekonstruksjon i selskapene.

– I DOF Subsea blir ikke dette en rekonstruksjon der man selger ut fartøy og sier opp folk. Her handler det om at selskapet nå skal ta en solid posisjon i et offshoremarkedet i vekst. De ansatte kan være trygge på dette, sier Hagerup.

At situasjonen for rederier som satser på olje- og gass har styrket seg, er et tydelig markedstrekk, ifølge analytikerne i Fearnley Offshore Supply.

Dof Subsea er et internasjonalt subsea-operatørselskap. Selskapet leverer integrerte prosjektstyrte og konstruerte undervannsløsninger til den globale offshore olje- og gassindustrien.

Dof Subsea tilbyr tjenester til olje- og gassproduserende regioner rundt om i verden. Selskapet har en flåte på 22 skip.

– God finansiell løsning

Det er ikke bare markedsutsiktene som får Hagerup til å uttrykke fremtidsoptimisme på vegne av DOF Subsea.

Signalene han har fått tyder på at rekonstruksjonen vil følge samme mal som det var lagt opp til i morkonsernet, men som et tilstrekkelig antall aksjonærer sa nei til. Det betyr at gjeld konverteres til aksjer, og at kreditorer går inn på eiersiden.

– Vi ser frem til å gå inn som eier og har stor tro på selskapet. Selskapet er sikret en god finansiell løsning frem til 2027. Dette ville man normalt ikke fått til med banker i dagens marked. Når en stor betydelig andel av gjelden gjøres om til egenkapital, sikrer man at Dof Subsea kan drive vedlikehold og gjøre nødvendige investeringer, sier Hagerup.

Kystens Næringsliv har vært i kontakt med Bjarte Brønmo, en av «Dof-opprørerne». Han gikk før jul inn i styret etter at småaksjonærene fikk gjennom en ekstraordinær generalforsamling der det gamle styret ble kastet.

Brønmo trakk seg fra styret etter en drøy måned. Til liks med andre småaksjonærer ønsker han nå ikke å kommentere situasjonen i Dof.

Har tro på investeringen

Heimdal Høyrente vurderer nå verdien av Dof Subesea-obligasjonen til å være rundt 90 millioner kroner. Verdien økte med ti prosent den dagen meldingen om konkursen i Dof ASA kom.

Fondet regner fortsatt med å få en 40 prosent oppside av investeringen sin.

Småaksjonærene som veltet rekonstruksjonen i Dof ASA har ment at gjeldssituasjonen i selskapet er overdrevet og at de reelle verdiene har vært større enn det som ble lagt til grunn i forslaget til rekonstruksjon.

Den omfattet at litt under en tredjedel av gjelden skulle omgjøres til aksjer, og at eierne dermed satt igjen med fire prosent av selskapet.

– Jeg mener at den rekonstruksjonen vi nå ser komme i Dof Subsea er helt nødvendig om selskapet skal drive videre. Jeg mener også at avtalen i Dof ASA ville vært god for alle aksjonærer. De ville tross alt fått nesten fire prosent av selskapet. Nå sitter de igjen med null, sier Hagerup.

Kystens Næringsliv har bedt konsernsjef Mons S. Aase i Dof Group og tillitsvalgte i konsernet om kommentar etter konkursen i Dof ASA, foreløpig uten å få svar.

(Copyright)
Publisert 7. February 2023, kl. 08.18Oppdatert 7. February 2023, kl. 12.45