Fartøyet skal leveres i 2026 og vil være det første av sitt slag som kan utføre tyngre konstruksjonsarbeid innenfor både havvind og subsea med netto nullutslipp.

Kontrakten inneholder også en opsjon på bygging av ytterligere ett fartøy.

Fartøyet blir utrustet med dual fuel metanol-motorer i kombinasjon med batteripakker. Alt offshore løfteutstyr, inklusiv 250 tonnskranen er elektrisk og regenerer kraft til batteriene.

Arbeidsdekket er på over 1400 kvadratmeter,

Fartøyet er forberedt for installasjon av offshore gangvei til bruk innen havvind.

– Dette er en merkedag for Rem Offshore. Vi bestiller vårt første netto nullutslippsfartøy og tar et stort steg inn i fremtiden, sier Lars Conradi Andersen, CEO i Rem Offshore.

Myklebust Verft gleder seg over nytt prosjekt i ordreboken til lokal kunde.

– Vi er veldig glade for at Rem Offshore har valgt Myklebust Verft til bygging av dette miljøvennlige fartøyet. Dette oppdraget er en anerkjennelse til alle våre ansatte og den kvaliteten som Myklebust står for. Prosjektet vil i tillegg gi store positive ringvirkninger i vårt område, sier Leiv Sindre Muren, CEO i Myklebust Verft i en pressemelding.