Gahr Støre trakk fram havvind-motstand på regjeringens konferanse

Statsministeren og demonstrantene som markerte er rykende uenige om det er bærekraftig med vindkraft.

Vidar Svendsen var blant de som markerte foran regjeringens konferanse i Bergen.
Vidar Svendsen var blant de som markerte foran regjeringens konferanse i Bergen.Foto: Bjarne Jensen

– Jeg så noen utenfor som mente det ikke er bærekraftig med havvind, fortalte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i sin tale under regjeringens havkonferanse i Bergen denne uken.

Organisasjonen han viser til er Motvind, som delte ut brosjyrer mot havvind ved inngangsdøren til Håkonshallen, der alt fra regjeringsmedlemmer, fiskeriforvaltning, politikere og næringsfolk vandret inn. Motvind viser til at arealbeslagene vil gå ut over fiskerne, men er også bekymret for forurensning.

– Det er flott at det ble lagt merke til, og at vi her «ute» får vise vår motstemme, noe vi sjelden får, sier Vidar Svendsen i organisasjonen til Fiskeribladet.

Han anslår at de var mellom 7 og 8 som markerte.

For bare få uker siden lyste regjeringen ut de første havvindområdene, og under konferansen omtalte olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at Norge står på terskelen av en helt ny industri. Hvordan fiskernes interesse skal bevares når dette skjer var blant det regjeringen tok opp.

– Har nok truffet

En annen av de som demonstrerte ved å dele ut brosjyrer til nærings- og politikereliten var Bjarne Jensen. Han leder havvindsutvalget organisasjonen Motvind. Han anslår av de var mellom sju og ni som demonstrerte mot havvind.

– Hva tenker du om at statsministeren nevnte demonstrasjonen i talen sin?

– Det er veldig bra. Vi har nok truffet på slagordet vårt, sier han til Fiskeribladet.

Det omhandlet bærekraft.

– Det snakkes om bærekraft om havvind hele tiden, men det går på bekostning av mye, for eksempel plastavfall. Og det er mye realbeslag, noe som ikke minst påvirker fiskerne, sier han.

Miljøvernforbundet mot havvind

Også leder Ruben Oddekalv i Miljøvernforbundet markerte sitt syn på utsiden.

– Vi ønsker verken vindkraft på hav eller land. Vi mener vi må se på andre løsninger for å få mer energi.

– Hva da?

– Vannkraft bør oppgraderes, solenergi er et annet alternativ. Og enøk: vi må bruke mindre strøm og bruke strømmen smartere, sier han.

Han viser også til geotermisk energi, det man kaller jordvarme, som et alternativ som man kan satse på å utvikle.

– Milliardene sitter løst i dag, men det er skylapper på, det er kun havvind som får, sier Oddekalv.

Støre: – Skal være bærekraftig

Under sin tale fortalte statsministeren at havvind skal være bærekraftig.

– Å lede Norge i det grønne skiftet er en av de viktigste jobbene jeg har som statsminister. Og for å utvikle landet med kyst- og innlandssamfunn, industri og næringsliv og ikke minst nye og innovative næringer, er svaret på de fleste spørsmål som Terje Aasland pleier å minne om, mer kraft, mer nett og mer enøk.

– Havvind vil her spille en sentral rolle, fulgte Støre opp.

Det er Jensen i Motvind uenig i.

– Vi er helt uenige. Hva er kriteriene for å få bærekraft? Vindkraftutbyggingen skal skje i «parker», men vi kaller det «industriområder», sier Jensen, som blant annet frykter konsekvenser av at mikroplast fra vindturbiner skal havne i sjøen.

– Jeg frykter konsekvensen, både for mennesker og dyr, sier han.

Vil unngå konflikt

Under en debatt under konferansen tok olje- og energiministeren opp hvordan blant annet fiskeriinteresser skal ivaretas når næringer som havvind gjør sitt inntog:

Han viste blant annet til samarbeidsforumet for havvind, der sameksistens er et gjennomgående tema.

– Der er fiskeriene direkte inne, nettopp for å skape et godt samspill, felles kunnskapsgrunnlag og forståelse for det en holder på med.

Hans ambisjon er at når man ser tilbake om 20 år, så er konklusjonen at en gjorde de riktige valgene i 2023.

(Copyright)
Publisert 19. April 2023, kl. 04.44Oppdatert 19. April 2023, kl. 04.44