Selskapet har ansvarsforsikringen for rundt 7000 skip globalt, inkludert sjøfolkene om bord.

Les også: Dette er Gard sjøforsikrings liste over de vanligste skadene til sjøs:

Samlet sett forsikrer Gard rundt en femtedel av alle sjøfolk globalt, noe som tilsvarer en arbeidsstyrke på rundt 400 000 mennesker. Selskapet har 650 ansatte og kontorer i 13 land.

– Gard står sterkere enn noen gang, sier administrerende direktør, Rolf Thore Roppestad.

Nøkkeltallene for regnskapsåret 2023 ble som følger:

  • Premieinntekter på 1183 millioner dollar
  • Forsikringsresultat (teknisk resultat) på 67 millioner dollar.
  • Investeringsresultat (ikke-teknisk resultat) på 161 millioner dollar.
  • Samlet resultat etter skatt på 236 millioner dollar.
  • Egenkapital på 1471 millioner dollar.

Roppestad trekker fram at både forsikringssiden og investeringssiden har bidratt positivt til årets resultat.

I 2022 var finansmarkedene mer urolige, noe som førte til nedgang i selskapets investeringsverdier.

Dette har nå snudd:

– Investeringene har hentet seg godt inn igjen etter markedsuroen i 2022. Vi hadde også relativt få store skadesaker i fjor, noe som selvfølgelig også bidrar positivt til bunnlinjen, sier Roppestad i en pressemelding.