En EFTA-analyse gir til å tro at de ulike frihandelsavtalene ikke utnyttes i full grad. Næringsminister Jan Christian Vestre ønsker å kartlegge EFTA-bruken

Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet har Norge, gjennom EFTA-samarbeidet der også Island, Liechtenstein og Sveits deltar, sikret seg «et av verdens mest omfattende nettverk» av frihandelsavtaler.

– Frihandelsavtalene sikrer norske eksportbedrifter konkurransedyktige vilkår i utlandet. Da er det viktig at næringslivet benytter seg av mulighetene som ligger i avtalene, uttaler næringsminister Jan Christian Vestre på regjeringens hjemmesider.

Når skal bruken, eller den ufullstendige bruken, av avtalene kartlegges.

Begynn å jobbe!

– Slutt å utrede, begynn å jobbe!

Erlend Prytz er administrerende direktør i Norske Maritime Eksportører. Foto: Norwegian Maritime Exporters

Ordene tilhører Erlend Prytz, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Norske Maritime Eksportører. Han forteller til Kystens Næringsliv at løpet bør være kjørt for ytterligere kartlegging av en bransje som tydelig og vedvarende har gitt myndighetene beskjed om hvor skoen trykker.

Den har trykket lenge før arbeidsminister Vestre lanserte «Hele Norge eksporterer»-reformen, skal vi tro Prytz.

– Men skal vi nå det hårete og ganske så kule målet til Vestre, så må vi begynne å jobbe. Det er ikke vanskeligere enn dét. Næringen er lovet støtte i lang tid. Vi trenger ikke flere utredninger, men ordninger.

Norske Maritime Eksportører mottar i dag ingen offentlig støtte, noe Prytz mener ville være et viktig tiltak for å komme næringen i møte.

– Ubeskjedent mener vi at direkte støtte til NME vil være blant tiltakene som bør gjennomføres.

Nettbasert undersøkelse

Undersøkelsen er sydd sammen av Nærings- og fiskeridepartementet, Tolletaten og Innovasjon Norge. Det er Kantar Public som står for undersøkelsen, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Den nettbaserte undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av forsommeren.

– Kartleggingen skal forhåpentligvis gi oss en pekepinn på hva vi kan gjøre annerledes for at flere bedrifter skal utnytte de enorme mulighetene som ligger i frihandelsavtalene våre, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Synliggjøring

Ifølge Norske Maritime Eksportører går organisasjonens midler til synliggjøring gjennom messer, verftsbesøk, forretningskontakt og eksportprosjekter.

– … hjelp til å komme på maker’s list, hjelp til å komme i kontakt med redere, ytterligere nettverksarbeid, ytterligere klyngesamarbeid for å nevne noen. Støtte til større eksportprosjekter og satsinger bør også gis, legger Prytz til i en like engasjert e-post som telefonsamtalen forut.

Prytz har liten tro på at målet om 50 prosent økning i norsk eksport innen 2030 kan nås uten tydelige signaler. Og det er ikke røyksignaler han snakker om. For Prytz er det konkrete tiltak som teller, ikke byråkrati.

– Det vi trenger hjelp til er økonomisk støtte for bedre konkurranseevne og hjelp til å finne frem, ikke utredninger og kartlegging. Støtteordninger og handelsavtaler, det er snakk om en stor jungel, dette her.

Prytz er tydelig på at uansett hva som kommer ut av undersøkelsen til Vestre, så bør det bli langt lettere å orientere seg mellom handelsavtaler, forpliktelser og støtteordninger.

– Det må gjøres enkelt, eller så fungerer det ikke.

En telefon å ringe

Hjelp i jungelen er også velkommen.

– Det må finnes en telefon eksportørene kan ringe til, med et kompetent menneske i andre enden, en som kan regler og avtaler til fingerspissene. Ikke byråkratisk visvas.

Norske Maritime Eksportører omfatter ifølge administrerende direktør «små og mellomstore bedrifter».

– De har gjerne ikke like lett for å orientere seg i internasjonale avtaler.

– Hva med offentlige hjelpere som Exfin og Innovasjon Norge?

– Mye blir for lite håndfast, med mye møter og seminarer.

Oppfordrer eksportører

Nærings- og fiskeridepartementets undersøkelse skal i første omgang gi svar på om det er behov for tiltak rettet mot Eftas frihandelsavtaler, «for eksempel i form av lettere tilgang til informasjon til eksportbedrifter om opprinnelsesregler og andre krav», som det heter fra regjeringshold.

Også de eksisterende og fremtidige avtaler kan bli farger av eksportnæringens tilbakemeldinger, loves det.

– Jeg vil derfor oppfordre eksportbedrifter og speditører som bistår ved eksport til å svare på undersøkelsen, siteres Vestre på.