Gulating lagmannsrett har avsagt kjennelse i Dof-anken, saken kan ende i søksmål

Selv om anken ble avvist er ikke aksjonæropprørerne innstilt på å legge den rettslige ballen død.

Administrerende direktør Mons S. Aase og Dof-administrasjonen er i full sving med New Dof ASA.
Administrerende direktør Mons S. Aase og Dof-administrasjonen er i full sving med New Dof ASA.Foto: Gunnar Lier

Lagmannsretten bestemte seg for å behandle konkursanken fra aksjonær og tidligere styremedlem Bjarte Brønmo i inntil to etapper:

Først fatte avgjørelse rundt hvorvidt Brønmo har ankerett, deretter eventuelt realitetsbehandle anken som ble fremmet fordi Brønmo, med en rekke aksjonærer i tidligere Dof ASA i ryggen, mener at selskapet er levedyktig og ikke skulle vært slått konkurs.

– Tynt begrunnet

Andre del av rettsbehandlingen er foreløpig avblåst etter at Gulating lagmannsrett i en fersk kjennelse konkluderer med at Brønmo ikke har ankerett. Anken stoppes dermed - foreløpig.

– Jeg er skuffet over avgjørelsen og mener den er tynt begrunnet, sier Brønmo til Kystens Næringsliv.

Sammen med en del andre aksjonærer har han betegnet konkursen som et «kreditorkupp» der kreditorene har skvist aksjonærene og fått overta Dof-verdiene gjennom nytt aksjeselskap.

Brønmo ønsker en solvensvurdering av konkursrammede Dof ASA.

De tidligere aksjonærene har tapt sine verdier etter at de sa nei til en redningsplan som ville gitt dem fire prosent av nye Dof.

Advokat Egil Horstad er bostyrer i konkursboet etter Dof ASA. I motsetning til Brønmo og småaksjonærene i selskapet har Horstad hele veien vært av den oppfatning at en konkurs var nødvendig for å unngå at de økonomiske problemene forplantet seg nedover i datterselskapene.

Da frykter Horstad at alle de 3.900 arbeidsplassene i konsernet ville vært i fare.

– Jeg mener at avgjørelsen Gulating lagmannsretten nå har fattet er i riktig og i tråd med det vi anførte, sier Horstad til Kystens Næringsliv i en kommentar til avvisningen av anken.

– Ingen rolle

Bakgrunnen for at lagmannsretten avviste anken er at Brønmo etter deres syn ikke lenger er en kredtitor i Dof ASA. Kreditorer har rett til å anke konkurser, men kravene Brønmo i sin tid hadde mot Dof ASA er nå betalt ut.

I konkursloven heter det også at konkursåpning kan ankes av «enhver som avgjørelsen rammer».

Brøndmo har til Kystens Næringsliv uttalt at han som tidligere styremedlem har en plikt til å få utredet bakgrunnen for konkursen og hvorvidt det var reelt grunnlag for denne eller ikke.

Lagmannsretten støtter ham ikke i dette synet.

– I lys av Brønmos kortvarige styreverv og omstendighetene for øvrig kan ikke lagmannsretten se at det er noen holdepunkter for at Brønmo som avtrådt styremedlem vil ha noen rolle i konkursen. Dette er heller ikke gjort gjeldende. Det er heller ingen holdepunkter for at Brønmo i sin kortvarige rolle som tidligere styremedlem står i fare for å bli underlagt sanksjoner, heter det i kjennelsen.

Kan bli søksmål

Brønmo har tidligere uttalt til Kystens Næringsliv at han uansett ville anke en eventuelt ankeavvisning til Høyesterett.

Etter kjennelsen i lagmannsretten sier han til Kystens Næringsliv at denne avgjørelsen ikke er hogd i stein, men at det blir jobbet knallhardt med saken frem mot ankefristen - som går ut 12. mai.

Av dommen fra lagmannsretten går det også frem at Brønmo og en del andre aksjonærer vurderer et søksmål i forbindelse med konkursen.

Brønmo bekrefter at dette er noe man ser på, med bakgrunn i at aksjonærene tapte alle verdier i en konkurs mange av dem mener var unødvendig.

– Det er ikke trukket noen konklusjon om et søksmål heller, og det er ikke sagt noe om det vil rettes mot konkursbo eller nye Dof, sier Brønmo.

Bostyrer Egil Horstad sier dette om et eventuelt søksmålsutspill.

– Jeg er ikke kjent med noe krav mot boet og forstår ikke hva det eventuelt skulle være basert på. Men om det kommer et slikt krav, får vi se på det og ta stilling til det deretter.

(Copyright)
Publisert 16. May 2023, kl. 03.39Oppdatert 22. May 2023, kl. 04.24